Jamie 7 år provar en stor hatt med hjälp av Kronprinsessan Victoria.
Jamie 7 år från Uddevalla Sim och Kronprinsessan Victoria. Foto: Erik Fägerwall/Filmpoint

Nationella ändamål

Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond

Artikeltexten fortsätter längre ner Hoppa till artikeltexten

Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom
Kronprinsessan Victorias fond är ämnad för stöd till barn/unga, med hemvist i Sverige, med en funktionsnedsättning och/eller kroniskt sjukdom. Radiohjälpsfonden är ämnad för stöd till vuxna personer enligt samma kriterier. Medel som beviljas är avsedda som del till kostnader för medhjälpare som behövs för att aktiviteten ska kunna genomföras.

Observera att endast ideella föreningar kan ansöka om medel.
För närvarande kan vi inte ta emot ansökningar om medel till forskning, utlandsresor, anpassning eller hjälpmedel. Just nu prioriteras medhjälparekostnader vid gruppaktiviteter inom landet.

En komplett ansökan ska finnas senast sista ansökningsdatum på kansliet. Nya sökande ska även bifoga stadgar, senaste årsbokslut och en förteckning över styrelsen.

Från ansökningstillfället den 1/3 2016 tar vi emot ansökningar till inköp av hjälpmedel som behövs vid fritidsverksamhet. Sökande förening beskriver i ansökan varför hjälpmedlet behövs och bifogar en offert om kostnaden överstiger 5 000 kr. Om medel beviljas ska hjälpmedlet köpas in och ägas av föreningen.
Obs, inköp av hjälpmedel gäller endast ansökningar från Kronprinsessan Victorias fond.

Radiohjälpen har för närvarande stoppat utskick av ansökningsblanketter för de nationella fonderna då vi påbörjat implementeringen av ett digitalt ansökningssystem. Det nya systemet planeras vara färdigt för att ta emot ansökningar strax efter årsskiftet. Det kommer alltså att finnas gott om tid för er att komma in med ansökan innan omgångens sista ansökningsdatum, 1 mars 2016.