Jamie 7 år provar en stor hatt med hjälp av Kronprinsessan Victoria.
Jamie 7 år från Uddevalla Sim och Kronprinsessan Victoria. Foto: Erik Fägerwall/Filmpoint

Nationella ändamål

Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond

Artikeltexten fortsätter längre ner Hoppa till artikeltexten

Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom
Kronprinsessan Victorias fond är ämnad för stöd till barn/unga, med hemvist i Sverige, med en funktionsnedsättning och/eller kroniskt sjukdom. Radiohjälpsfonden är ämnad för stöd till vuxna personer enligt samma kriterier. Medel som beviljas är avsedda som del till kostnader för medhjälpare som behövs för att aktiviteten ska kunna genomföras.

Observera att endast ideella föreningar kan ansöka om medel.
För närvarande kan vi inte ta emot ansökningar om medel till forskning, utlandsresor, anpassning eller hjälpmedel. Just nu prioriteras medhjälparekostnader vid gruppaktiviteter inom landet.

För att en ansökan ska behandlas:
- ska den senaste versionen av våra blanketter ha använts, i annat fall kommer ansökan inte att behandlas.
- ska den vara komplett och finnas på kansliet under kontorstid senast sista ansökningsdatum.
Maila radiohjalpen@svt.se så skickar vi aktuell blankett med e-post, gäller både ansökan och redovisning. Posta er ansökan/redovisning till: Radiohjälpen, 105 10 Stockholm.
Läs kriterierna innan ni skickar in er ansökan.
Tänk på att Radiohjälpen har ett litet kansli vilket gör att vi inte alltid kan svara på alla frågor med vändande post, framförallt inte frågor om beslut direkt efter styrelsemötena. Vi hoppas på förståelse för detta och ber er att ha tålamod några dagar.