Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 106 SVT Text     Onsdag 28 sep 2016
  INRIKES PUBLICERAD 28 SEPTEMBER   
                    
 Mönstringsplikt från 2017 föreslås  
                    
 Regeringens utredare om värnplikten  
 föreslår att regeringen under det   
 första kvartalet 2017 beslutar att  
 totalförsvarspliktiga ska vara    
 skyldiga att genomgå mönstring    
 respektive fullgöra värnplikt.    
                    
 Mönstringsplikten ska gälla från den 
 1 juli 2017, och skyldigheten att   
 fullgöra grundutbildning med värnplikt
 ska gälla från den 1 januari 2018.  
                    
 Personer födda år 1999 och 2000 kommer
 därmed att vara de första som berörs 
 av mönstrings- och grundutbildning med
 plikt. Utredningen tror att 4.000 nya 
 soldater måste utbildas 2018 och 2019.
      Mer på nästa sida      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se