Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 106 SVT Text    Torsdag 23 feb 2017
  INRIKES PUBLICERAD 23 FEBRUARI   
                    
 Otillåten forskning kan ha dödat flera
                    
 Experimentell behandling med moder-  
 kaksceller har lett till att minst  
 fem patienter drabbats av allvarliga 
 komplikationer - eller till och med  
 dött i förtid.            
                    
 Det framgår av en utredning av profes-
 sor emeritus Anders Wahlin, som grans-
 kat behandlingen av 68 svårt sjuka  
 patienter på Karolinska universitets- 
 sjukhuset i Solna, uppger SvD.    
                    
 I likhet med Macchiariniskandalen   
 skedde det utan nödvändiga tillstånd. 
 Ansvariga för forskningen, som skedde 
 2011-2016, hävdar att behandlingarna 
 varit framgångsrika och liv räddats. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se