Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 107 SVT Text     Lördag 22 okt 2016
  INRIKES PUBLICERAD   22 OKTOBER  
                    
                    
 -Vi kommer rent fysiskt att borra i  
 de fartygsvrak som hotar att läcka  
 tjockolja och se hur mycket olja som 
 finns kvar i vraken. Om det finns olja
 kvar så kommer vi att sanera direkt, 
 säger Christer Larsson.        
                    
 Ett av de farligaste vraken är    
 Skytteren, som läckt olja vid Måseskär
 i Bohuslän sedan 1942. På samma plats
 ligger även fartyg som sänktes efter 
 andra världskriget och som man tror  
 var lastade med senapsgas.      
                    
 För att få svar på om fisken i området
 kring Måseskär har påverkats har man 
 provfiskat efter plattfisk, torsk och 
 bottenlevande djur i området. Analysen
 väntas vara färdig vid årsskiftet.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se