Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 107 SVT Text     Onsdag 01 jun 2016
  INRIKES PUBLICERAD 1 JUNI      
                    
 Kontroll av stöd till organisationer 
                    
 Regeringen inför hårdare kontroller av
 organisationers grundläggande värde- 
 ringar innan skattepengar betalas ut, 
 skriver kultur- och demokratiminister 
 Alice Bah Kuhnke (MP) på DN Debatt.  
                    
 "Stöd till civilsamhälle och     
 trossamfund ska fördjupa demokratin, 
 inte undergräva den", skriver hon.  
                    
 Regeringen kommer att vidta en rad  
 åtgärder. Bl.a. ska stöd bara betalas 
 ut till etniska organisationer som i 
 sin verksamhet respekterar demokratins
 idéer, som jämställdhet och förbud mot
 diskriminering. Kraven på demokratiska
 värderingar för trossamfund skärps.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se