Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 107 SVT Text    Torsdag 30 jun 2016
  INRIKES PUBLICERAD 30 JUNI     
                    
 Stark kritik mot könskvoteringslag  
                    
 Fyra framstående kvinnor inom svenskt 
 näringsliv sätter sig emot en lag om 
 könskvotering i bolagsstyrelser som  
 initierades i mars förra året.    
                    
 "När vi väl genomför kvotering på ett 
 område blir det principiellt svårare 
 att hindra kvotering på andra",    
 skriver de på DN Debatt.       
                    
 Det är Antonia Ax:son Johnson, Viveca 
 Ax:son Johnson, Jenny Lindén Urnes och
 Cristina Stenbeck som ifrågasätter om 
 det ska finnas en lagstiftning där "vi
 ska sorteras utifrån kön och andra  
 faktorer som vi själva inte kan    
 påverka".               
  Fakta om könskvotering - sid 161  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se