Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 108 SVT Text     Lördag 25 mar 2017
  INRIKES PUBLICERAD 25 MARS     
                    
 Fler sjuka med psykisk diagnos    
                    
 Sedan 2011 har antalet personer som är
 sjukskrivna för psykiatriska diagnoser
 mer än fördubblats, enligt ett press- 
 meddelande från Försäkringskassan.  
                    
 I december 2016 var ca 88.000 personer
 sjukskrivna med sådana diagnoser,   
 vilket är 111 procent fler än 2011.  
 Under samma period ökade antalet   
 sjukskrivningar pga fysiska diagnoser 
 med 26 procent till ca 108.000.    
                    
 Det är tidigare känt att antalet   
 stressrelaterade sjukskrivningar ökade
 kraftigt 2010-2015. Hur utvecklingen 
 ser ut under det senaste året framgår 
 inte av den nya statistiken.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se