Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text     Onsdag 29 jun 2016
  INRIKES PUBLICERAD 29 JUNI     
                    
 Mycket höga halter av gräspollen   
                    
 Många grässorter började blomma tidigt
 i år. I södra Sverige börjar de först 
 grässorterna blomma i mitten av maj  
 och når högre halter runt midsommar. 
                    
 -Varmt, fint väder med lätt vind   
 gjorde att halterna steg och det kom 
 tidigare helt enkelt, säger      
 Kerstin Alm Kübler vid Naturhistoriska
 riksmuseets pollenlabb.        
                    
 I år var det dock "höga halter" en  
 vecka tidigare och nivån har hållit  
 i sig. I Malmö har halterna varit höga
 i stort sett under tre veckor, och  
 orsaken bakom den tidiga pollen-   
 säsongen kan vara vädret.       
     Pollenprognos sid 414f    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se