Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text     Lördag 01 okt 2016
  INRIKES PUBLICERAD 1 OKTOBER    
                    
 Brantare landning minskar bullret   
                    
 Buller kring flygplatser är ett    
 hälsoproblem och kan innebära en broms
 för utvecklingen av ett område. Men  
 det finns sätt att minska bullret med 
 befintlig teknik. Det visar forskning 
 på det nya Centrum för Hållbar Luft- 
 fart på KTH i Stockholm.       
                    
 En metod som forskarna undersökt är om
 brantare inflygningar kan minska   
 bullret. Det visade sig att det kan  
 sänka ljudnivåerna med upp till två  
 decibel.               
                    
 Det låter inte mycket men innebär en 
 fysikalisk sänkning av ljudet som örat
 uppfattar med mer än en tredjedel.  
    Fortsättning på nästa sida   
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se