Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 109 SVT Text    Torsdag 26 maj 2016
  INRIKES PUBLICERAD 26 MAJ      
                    
 Svaga elever sämre på frigymnasier  
                    
 Elever med låga grundskolebetyg, som 
 saknar högutbildade föräldrar och går 
 yrkesförberedande program på gymnasiet
 får lägre resultat på nationella prov 
 om skolan är fristående.       
                    
 Det visar en undersökning från Insti- 
 tutet för arbetsmarknads- och utbild- 
 ningspolitisk utvärdering (IFAU).   
                    
 Skillnaden i provresultaten i svenska,
 engelska och matematik för den speci- 
 fika gruppen motsvarar i genomsnitt  
 0,5 meritpoäng mellan fristående och 
 kommunala gymnasieskolor.       
                    
 I övrigt såg IFAU ingen skillnad.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se