Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 112 SVT Text     Tisdag 30 aug 2016
  INRIKES PUBLICERAD 29 AUGUSTI    
                    
 Förlängd frist för Stampen      
                    
 Göteborgs tingsrätt beslutade i dag  
 att bevilja förlängd tid för den på- 
 gående rekonstruktionen av mediekon- 
 cernen Stampen. Orsaken är bl.a. att 
 flera tunga fordringsägare sagt ja.  
                    
 Under tisdagen väntas Skatteverket,  
 med fordringar på cirka en halv    
 miljard kronor, ta ställning till ett 
 ackordsförslag som presenterats.   
                    
 Enligt SVT har huvudägarna meddelat  
 att förhandlingar pågår med externa  
 investerare "i syfte att koncernen  
 skall få tillgång till nytt kapital". 
 Stampen äger ett stort antal     
 tidningar, främst i Västsverige.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se