Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 112 SVT Text     Lördag 10 dec 2016
  INRIKES PUBLICERAD 10 DECEMBER   
                    
 Falska flygblad om flyktingboende   
                    
 Flygblad med falska uppgifter om   
 boenden för nyanlända har spridits  
 bland hushållen i Torslanda i västra 
 Göteborg. Det rapporterar SVT Nyheter 
 Väst.                 
                    
 Flygbladen kan ha bidragit till att  
 skapa oro och missnöje bland     
 invånarna, säger Martin Öbo, fastig- 
 hetsdirektör för Göteborgs kommun.  
 Kritiken framkom på ett informations- 
 möte som samlade över 400 personer.  
                    
 I flygbladen sägs att mer än 1.000  
 personer ska få boenden i Torslanda  
 från 2017, men enligt Öbo rör det sig 
 om uppåt 400 från 2018.        
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se