Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 112 SVT Text     Lördag 22 okt 2016
  INRIKES PUBLICERAD 22 OKTOBER    
                    
 Vindar för hit ovanliga fåglar    
                    
 Vädret under senare tid har medfört  
 att en rad ovanliga fåglar kommit   
 österifrån till sydöstra Sverige   
 i höst.                
 -Det har pumpat in fåglar från Ryss- 
 land och Asien. Det är helt unikt. Vi 
 har aldrig sett något likande, säger 
 Jim Sundberg, som driver en natur-  
 turismrörelse på Gotland, till TT.  
                    
 Lång tid av ostliga/sydostliga vindar 
 och ett ihärdigt högtryck över Ryss- 
 land har inverkat. Bland annat har  
 siktats ökensångare, förut bara sedd 
 en gång på Gotland, och även sibirisk 
 järnsparv, brunsångare och      
 videsångare.             
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se