Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 113 SVT Text     Onsdag 07 dec 2016
  INRIKES PUBLICERAD 7 DECEMBER    
                    
 Sjukpenning dras in allt oftare    
                    
 14.000 personer fick sin sjukpenning 
 indragen under årets nio första    
 månader. Det är mer än en fördubbling 
 jämfört med samma period 2015, enligt 
 statistik som Försäkringskassan har  
 tagit fram på uppdrag av Sveriges   
 Radio Ekot.              
                    
 Under de första nio månaderna förra  
 året fick 6.750 personer sjukpenningen
 indragen.               
                    
 En förklaring till den stora ökningen 
 kan vara att myndigheten nu har krav 
 på mer dokumentation och mer utförliga
 läkarintyg för att godkänna      
 sjukpenningen, rapporterar Ekot.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se