Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 118 SVT Text     Fredag 27 maj 2016
  INRIKES PUBLICERAD 26 MAJ      
                    
 Utredare: Stärk försäkringsrätt    
                    
 Försäkringsbolagen nekar i vissa fall 
 personförsäkringar - till exempel   
 barnförsäkringar eller sjukförsäkring-
 ar - utan att göra den individuella  
 prövning som lagen kräver.      
                    
 Det drabbar bl.a. barn med neuropsyki-
 atriska funktionsnedsättningar och  
 personer med psykisk sjukdom, skriver 
 regeringens utredare Gunnar Larsson  
 på Dagens Nyheters debattsida.    
                    
 Larsson föreslår att konsumenternas  
 ställning ska stärkas genom att skärpa
 reglerna om individuella bedömningar 
 och att det i lag införs en skyldighet
 att lämna tydliga motiveringar.    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se