Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 130 SVT Text     Lördag 25 mar 2017
  UTRIKES PUBLICERAD 24 MARS     
                    
 Trump drar tillbaka sjukvårdsreform  
                    
 President Donald Trump drar tillbaka 
 sin nya sjukvårdsreform eftersom han 
 inte har tillräckligt stöd för det  
 i det amerikanska representanthuset. 
                    
 Strax före omröstningen fick Donald  
 Trump information från talmannen Paul 
 Ryan om att förslaget inte skulle gå 
 igenom, varpå Trump valde att dra   
 tillbaka det. Det rapporterar CNN.  
                    
 Tanken var att president Trumps nya  
 sjukvårdsreform skulle ersätta    
 Obamacare - om den gick igenom.    
                    
 Fredagens misslyckande är en stor   
 politisk prestigeförlust för Trump.  
     Läs mer på nästa sida     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se