Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 135 SVT Text     Måndag 26 sep 2016
  UTRIKES PUBLICERAD 26 SEPTEMBER   
                    
 Auktoritär ledare kan få mer makt   
                    
 Azerbajdzjan håller under måndagen  
 folkomröstning om ändringar av    
 författningen som ska göra landets  
 auktoritäre president ännu mäktigare. 
                    
 Ilham Aliyev har redan suttit vid   
 makten sedan 2003. Folkomröstningen  
 handlar om att förstärka presidentens 
 makt ytterligare efter det att hans  
 tredje mandatperiod löper ut 2018.  
                    
 Bland annat föreslås att mandat-   
 perioden förlängs från fem till sju  
 år, att presidenten ska kunna utlysa 
 nyval till den egna posten när som  
 helst och få upplösa parlamentet.   
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se