Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Måndag 27 mar 2017
        SJÖVÄDER     1(7) 
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Väderöversikt             
 En högtrycksrygg sträcker sig från  
 Island ned mot Sydosteuropa. Ett   
 lågtryck passerar åt sydost över   
 norra Skandinavien och Finland.    
                    
 Varningar               
 Kulingvarning utfärdad för mellersta 
 och norra Östersjön, Rigabukten,   
 Finska viken och hela Bottniska    
 viken.                
                    
 Tyska bukten              
 Växlande 2-7. Risk för dimma.     
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 27 mar 2017
        SJÖVÄDER     2(7) 
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Fiskebankarna             
 Väst eller nordväst 3-8. Imorgon,   
 tisdag, något avtagande. Risk för   
 dimma.                
                    
 Syd Utsira               
 Nord eller nordväst 6-11. Inatt något 
 avtagande. Imorgon, tisdag, sydost  
 eller växlande. Risk för dimma.    
                    
 Skagerack               
 Väst eller sydväst 5-10, högst på   
 Yttre Skagerack. Från inatt omkring  
 ost eller växlande 1-5. Risk för   
 dimma.                
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 27 mar 2017
        SJÖVÄDER     3(7) 
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Kattegatt               
 Väst 3-7. Inatt växlande och något  
 avtagande. Imorgon, tisdag, mest   
 omkring syd. Risk för dimma.     
                    
 Vänern                 
 Väst eller sydväst 3-8, avtagande.  
 Från natten mot tisdag omkring    
 nordost 2-6. Främst under natten risk 
 för dimma.              
                    
 Öresund och Bälten och sydvästra    
 Östersjön               
 Väst eller nordväst 3-8. Inatt något 
 avtagande, imorgon, tisdag, växlande. 
 Risk för dimma.            
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 27 mar 2017
        SJÖVÄDER     4(7) 
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Södra Östersjön            
 Väst 7-12. Inatt nordväst och något  
 avtagande. Imorgon, tisdag, växlande 
 2-6. Risk för dimma.         
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Väst 8-13. Inatt omkring nord och   
 avtagande 4-8. Imorgon, tisdag, mest 
 ost eller nordost. På en del håll   
 dimma.                
                    
 Mellersta Östersjön          
 Väst 7-12. Ikväll vridande till nord, 
 i nordöstra delen kortvarigt upp till 
 kuling 15. Under tisdagen avtagande  
 4-9. I de västra farvattnen till   
 eftermiddagen växlande 1-5. Mest god 
 sikt.                 
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 27 mar 2017
        SJÖVÄDER     5(7) 
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Norra Östersjön            
 Nord eller nordväst 7-12, i östra   
 delen upp till kuling 15. Under    
 tisdagen avtagande, i de västra    
 farvattnen till eftermiddagen     
 växlande 1-5. God sikt.        
                    
 Rigabukten               
 Väst eller nordväst 8-13, tillfälligt 
 upp till kuling 15. Under tisdagen  
 avtagande, på eftermiddagen 6-10.   
 Mest god sikt.            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 27 mar 2017
        SJÖVÄDER     6(7) 
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Finska viken              
 Nordväst 12- kuling 17. Inatt     
 efterhand avtagande 8-13. Imorgon   
 tisdag ytterligare något avtagande.  
 Mest god sikt. Längst i öster tidvis 
 snöbyar.               
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Nord eller nordväst 8-13, tidvis upp 
 till kuling 15. Under tisdagen    
 avtagande. Till kvällen 2-7. God   
 sikt.                 
                    
 Bottenhavet              
 Nordväst 12-kuling 17, högst i öster. 
 Inatt sakta avtagande, från tisdag  
 middag 5-10. God sikt.        
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 27 mar 2017
        SJÖVÄDER     7(7) 
    Utsikter till tisdag kväll    
                    
 Norra Kvarken             
 Nordväst 10-kuling 15, långsamt    
 avtagande. Imorgon, tisdag, avtagande 
 till 5-10. God sikt.         
                    
 Bottenviken              
 Nordväst 10-kuling 15, något lägre  
 längst i norr. långsamt avtagande.  
 Imorgon, tisdag, avtagande till 5-10. 
 God sikt.               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se