Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Söndag 04 dec 2016
        SJÖVÄDER     1(6) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Väderöversikt             
 Ett lågtryck rör sig österut, norr om 
 Skandinavien.             
                    
 Varningar               
 Kulingvarning utfärdad från södra   
 Östersjön till Bottenviken, inklusive 
 Rigabukten och Finska viken.     
                    
 Fladen och Dogger           
 -                   
                    
 Tyska bukten              
 Omkring väst eller växlande 2-7. God 
 sikt.                 
                    
 Fiskebankarna             
 Väst eller nordväst 5-10. God sikt.  
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Söndag 04 dec 2016
        SJÖVÄDER     2(6) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Syd Utsira               
 Nordväst 5-10. God sikt.       
                    
 Skagerack               
 Väst eller nordväst 8-12. Från i   
 morgon bitti väster om Skagen, upp  
 till kuling 15. Mot kvällen allmänt  
 något avtagande. God sikt.      
                    
 Kattegatt               
 Väst 6-11. Mest god sikt.       
                    
 Vänern                 
 Väst eller sydväst 3-8. I morgon   
 vridande till nordväst. Under dagen  
 tidvis dimma, från natten mest god  
 sikt.                 
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Söndag 04 dec 2016
        SJÖVÄDER     3(6) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Öresund och Bälten och sydvästra    
 Östersjön               
 Väst 3-8. I morgon något ökande. Mest 
 god sikt.               
                    
 Södra Östersjön            
 Väst 5-10. Under natten ökande, i   
 morgon bitti 8-13, mitt på dagen,   
 öster om Bornholm upp till kuling 15. 
 Mest god sikt.            
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Sydväst 4-8. Ökande, från kvällen   
 väst 8-13. I natt ytterligare ökande 
 till 10-kuling 15. God sikt.     
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Söndag 04 dec 2016
        SJÖVÄDER     4(6) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Mellersta Östersjön          
 Sydväst 6-11. Sent ikväll väst och  
 under natten ökande till 10-kuling  
 15. I morgon eftermiddag nordväst och 
 något avtagande. Mest god sikt.    
                    
 Norra Östersjön            
 Sydväst 6-11. Sent ikväll väst och  
 ökande till 10-kuling 15. I morgon  
 eftermiddag nordväst. Mest god sikt. 
                    
 Rigabukten               
 Växlande 2-6. Ikväll sydväst 5-10,  
 under natten ökande till 10-kuling  
 15. I morgon eftermiddag nordväst och 
 något avtagande. God sikt.      
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Söndag 04 dec 2016
        SJÖVÄDER     5(6) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Finska viken              
 Nordväst 3-6. I eftermiddag väst   
 eller sydväst och under kvällen    
 ökande 10-kuling 16. Snöfall med risk 
 för dålig sikt. I morgon mest god   
 sikt.                 
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Sydväst 8-12. Från i kväll väst och  
 tidvis kuling 15. I morgon nordväst  
 kuling 15-17. Tidvis snöfall med   
 måttlig till lokalt dålig sikt.    
 Annars god sikt.           
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Söndag 04 dec 2016
        SJÖVÄDER     6(6) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Bottenhavet              
 Sydväst 8-13. Ikväll väst och under  
 natten ökande till 12-kuling 17. I  
 morgon nordväst, mot kvällen nord och 
 något avtagande. Under dagen regn   
 eller snöfall med måttlig till lokalt 
 dålig sikt. I morgon god sikt.    
                    
 Norra Kvarken och Bottenviken     
 Syd eller sydväst 11- kuling 16. Sent 
 i eftermiddag avtagande, till kvällen 
 8-13. Inatt nordväst. I morgon nord  
 eller nordväst och tidvis kuling 14. 
 Snöfall med måttlig till dålig sikt, 
 från natten god sikt.         
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se