Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Måndag 26 sep 2016
        SJÖVÄDER     1(7) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Väderöversikt             
 Ett högtryck har sitt centrum över  
 Polen och Baltikum med en       
 högtrycksrygg som sträcker sig in   
 över Skandinavien. På Atlanten finns 
 ett omfattande lågtrycksområde med  
 flera dellågtryck.          
                    
 Fladen                 
 Sydväst 7-11. På måndag 4-8. Mest god 
 sikt.                 
                    
 Dogger                 
 Sydväst 7-11. Natt mot måndag     
 avtagande till 4-9. Mest god sikt.  
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 26 sep 2016
        SJÖVÄDER     2(7) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Tyska bukten              
 Väst 5-10. I morgon eftermiddag    
 sydväst eller växlande 2-7. God sikt. 
                    
 Fiskebankarna             
 Syd 8-12. Inatt väst 5-10. I morgon  
 avtagande, på eftermiddagen sydväst  
 3-7. God sikt.            
                    
 Syd Utsira               
 Syd 10-kuling 15. Avtagande, inatt  
 5-10 och vridande till sydväst. I   
 morgon ytterligare något avtagande.  
 God sikt.               
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 26 sep 2016
        SJÖVÄDER     3(7) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Skagerack               
 Sydost 8-13. I morgon bitti vridande 
 till väst eller sydväst med början i 
 de västra farvattnen, samtidigt    
 avtagande till 4-8. Mest god sikt, i 
 natt något regn.           
                    
 Kattegatt               
 Syd 7-12. Från i morgon bitti     
 avtagande och i de västra farvattnen 
 vridande till väst. På eftermiddagen 
 växlande 2-7. God sikt.        
                    
 Vänern                 
 Omkring syd 3-7. God sikt.      
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 26 sep 2016
        SJÖVÄDER     4(7) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Öresund och sydvästra Östersjön    
 Syd eller sydost 4-9. Sent i natt   
 avtagande, i morgon på dagen växlande 
 2-6. God sikt, i morgon något regn.  
                    
 Bälten                 
 Syd eller sydost 5-10. Sent i natt  
 avtagande, i morgon växlande 2-6. God 
 sikt, i morgon något regn.      
                    
 Södra Östersjön            
 Syd eller sydost 5-19, inatt något  
 avtagande. God sikt.         
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Syd eller sydost 3-7. God sikt.    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 26 sep 2016
        SJÖVÄDER     5(7) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Mellersta Östersjön          
 Syd eller sydväst 3-7. Väster om   
 Gotland tidvis något högre.God sikt. 
                    
 Norra Östersjön            
 Sydväst 3-7. I morgon mest syd. God  
 sikt.                 
                    
 Rigabukten               
 Omkring syd 2-7. I morgon kväll    
 växlande 1-5. God sikt.        
                    
 Finska viken              
 Sydväst 4-8. I morgon väst eller   
 växlande, något avtagande. Mest god  
 sikt.                 
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 26 sep 2016
        SJÖVÄDER     6(7) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Sydväst 4-9, något avtagande till   
 natten. I morgon syd eller sydväst.  
 God sikt.               
                    
 Södra Bottenhavet           
 Sydväst 5-10. Inatt avtagande till  
 3-7. Mest god sikt, men vid svenska  
 kusten lokal dimma i morgon bitti.  
                    
 Norra Bottenhavet           
 Syd eller sydväst 4-8, vid svenska  
 kusten tidvis växlande och lägre   
 vindhastighet. Sikten blir mest god, 
 men utmed svenska kusten risk för   
 lokal dimma i morgon bitti.      
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Måndag 26 sep 2016
        SJÖVÄDER     7(7) 
    Utsikter till måndag kväll    
                    
 Norra Kvarken             
 Omkring syd 3-7. Från i natt risk för 
 dimma vid främst svenska kusten.   
                    
 Bottenviken              
 Omkring syd 3-7. Från i natt risk för 
 dimma på främst svenska sidan.    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se