Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Tisdag 30 aug 2016
        SJÖVÄDER     1(6) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Väderöversikt             
 En högtrycksrygg passerar österut   
 över Skandinavien. Ett lågtryck    
 närmar sig på Norska havet.      
                    
 Fladen                 
 Syd eller sydväst 8-13. Mest god   
 sikt.                 
                    
 Dogger                 
 Syd eller sydväst 7-11. Mest god   
 sikt.                 
                    
 Tyska bukten              
 Omkring sydväst 4-8. Från i natt syd 
 eller sydväst ökande 6-11. Mest god  
 sikt.                 
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Tisdag 30 aug 2016
        SJÖVÄDER     2(6) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Fiskebankarna och Syd Utsira      
 Väst eller sydväst ca 5. I natt syd  
 ökande 8-13. I morgon eftermiddag   
 något avtagande. Mest god sikt, i   
 morgon något regn.          
                    
 Skagerack               
 Omkring sydväst 8-13, något      
 avtagande. Mest god sikt. I natt risk 
 för dålig sikt.            
                    
 Kattegatt               
 Väst 6-10. I natt något avtagande, i 
 morgon syd eller sydväst. Mest god  
 sikt. I natt risk för dimma.     
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Tisdag 30 aug 2016
        SJÖVÄDER     3(6) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Vänern                 
 Sydväst 6-10. Mest god sikt. I natt  
 risk för dimma.            
                    
 Öresund och Bälten           
 Väst 4-9, i natt något avtagande. I  
 morgon bitti sydväst 1-5. I morgon  
 eftermiddag något ökande. Mest god  
 sikt, i natt lokalt dålig sikt.    
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Väst 4-9, i natt något avtagande. I  
 morgon bitti sydväst 1-5, vid     
 sydkusten växlande. I morgon     
 eftermiddag något ökande. Mest god  
 sikt, i natt lokalt dålig sikt.    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Tisdag 30 aug 2016
        SJÖVÄDER     4(6) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Södra och sydöstra Östersjön      
 Omkring väst 6-10, något avtagande. I 
 morgon väst eller sydväst. Längst i  
 söder växlande 1-5. Mest god sikt.  
                    
 Mellersta och norra Östersjön     
 Väst eller nordväst 6-10. Sent i natt 
 avtagande, i morgon bitti väst ca 5. 
 På dagen sydväst ökande 6-10. Mest  
 god sikt.               
                    
 Rigabukten och Finska viken      
 Omkring väst 5-9, något avtagande.  
 Mest god sikt.            
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Tisdag 30 aug 2016
        SJÖVÄDER     5(6) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Väst eller nordväst 4-8. I morgon   
 vridande till sydväst, något ökande. 
 God sikt.               
                    
 Södra Bottenhavet           
 Omkring väst avtagande 1-6, lägst i  
 norr. I morgon syd eller sydväst   
 ökande, till kvällen 8-13. God sikt. 
                    
 Norra Bottenhavet           
 Omkring väst 4-9. I natt växlande   
 1-5. I morgon syd eller sydväst,   
 ökande, till kvällen 8-13. God sikt. 
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Tisdag 30 aug 2016
        SJÖVÄDER     6(6) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Norra Kvarken             
 Väst eller sydväst 6-10. I natt    
 nordväst, avtagande 1-5, tidvis    
 växlande. I morgon eftermiddag syd,  
 ökande 8-13. God sikt.        
                    
 Bottenviken              
 Väst eller sydväst 6-10. I natt    
 nordväst, avtagande 1-6, lägst i   
 söder. I morgon eftermiddag syd,   
 ökande 8-13. Mest god sikt. Fram till 
 i kväll något regn.          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se