Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Onsdag 25 jan 2017
        SJÖVÄDER     1(7) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Väderöversikt             
 En högtrycksrygg förskjuts åt sydost 
 över Finland och Baltikum och     
 lågtryck rör sig åt nordost på Norska 
 havet.                
                    
 Varningar               
 Bottenhavet, Norra Kvarken,      
 Bottenviken.             
                    
 Fladen och Dogger           
 Ingen prognos utfärdas för detta   
 distrikt               
                    
 Tyska bukten              
 Sydväst 5-10, högst i de norra    
 farvattnen. Risk för kustnära dimma. 
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Onsdag 25 jan 2017
        SJÖVÄDER     2(7) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Fiskebankarna och Syd Utsira      
 Syd eller sydväst 8-13. Mest god   
 sikt.                 
                    
 Skagerack               
 Sydväst 5-10. I morgon 8-13. Lokalt  
 dålig sikt eller dimma.        
                    
 Kattegatt               
 Väst eller sydväst 3-7. I natt något 
 ökande. Risk för dålig sikt eller   
 dimma.                
                    
 Vänern                 
 Sydväst 3-7, i morgon eftermiddag   
 7-11. Tidvis måttlig till dålig sikt, 
 lokal dimma.             
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Onsdag 25 jan 2017
        SJÖVÄDER     3(7) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Öresund                
 Omkring väst 3-7. Måttlig eller dålig 
 sikt, lokal dimma.          
                    
 Bälten                 
 Väst eller sydväst 4-8. Under     
 onsdagen något avtagande. Måttlig   
 till dålig sikt, lokal dimma.     
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Omkring väst 4-8. Onsdag kväll syd  
 2-7. Måttlig till dålig sikt, lokalt 
 dimma.                
                    
 Södra Östersjön            
 Omkring nordväst 3-7. Tidvis måttlig 
 eller dålig sikt.           
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Onsdag 25 jan 2017
        SJÖVÄDER     4(7) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Nordväst 3-7. I natt växlande och   
 något avtagande. Onsdag eftermiddag  
 syd eller sydväst. Måttlig eller god 
 sikt.                 
                    
 Mellersta Östersjön          
 Växlande 1-5. I morgon syd, ökande,  
 på eftermiddagen 5-10. Mest god sikt. 
                    
 Norra Östersjön            
 Ost 1-5, vridande till syd, ökande,  
 imorgon 8-13. I morgon, främst vid  
 svenska kusten lokalt dålig sikt   
 eller dimma.             
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Onsdag 25 jan 2017
        SJÖVÄDER     5(7) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Rigabukten               
 Nordost 3-7. I natt ost, i morgon   
 vridande till syd och på       
 eftermiddagen något ökande. God sikt. 
                    
 Finska viken              
 Nordost vridande till ost 3-7. I   
 morgon syd, på eftermiddagen sydväst 
 och ökande till 7-12. God sikt.    
                    
 Ålands hav               
 Syd 2-6. Onsdag morgon ökande till  
 7-11. Mest god sikt, men i morgon   
 eftermiddag risk för dålig sikt eller 
 dimma.                
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Onsdag 25 jan 2017
        SJÖVÄDER     6(7) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Skärgårdshavet             
 Syd 2-6. Onsdag morgon ökande till  
 7-11. Mest god sikt.         
                    
 Södra Bottenhavet           
 Syd 5-10. Ökande, från onsdag     
 förmiddag syd eller sydväst 10-kuling 
 15. Mest god sikt, men i morgon    
 eftermiddag risk för dålig sikt eller 
 dimma.                
                    
 Norra Bottenhavet           
 Syd 5-10. Ökande, onsdag morgon syd  
 eller sydväst 10-kuling 15. Mest god 
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Onsdag 25 jan 2017
        SJÖVÄDER     7(7) 
    Utsikter till onsdag kväll    
                    
 Norra Kvarken             
 Syd ca 5, ökande, onsdag morgon syd  
 eller sydväst 9-kuling 14. Onsdag   
 eftermiddag kuling 14-18 m/s. Mest  
 god sikt.               
                    
 Bottenviken              
 Syd 3-7, ökande. I natt syd eller   
 sydväst 10-kuling 15. I morgon    
 eftermiddag kuling 16-21. God sikt,  
 från i natt tidvis snöfall med dålig 
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se