Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text    Torsdag 23 feb 2017
        SJÖVÄDER     1(6) 
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Väderöversikt             
 Ett lågtryck ligger stilla över    
 mellersta Finland. Ett annat lågtryck 
 rör sig i kväll och i natt snabbt   
 österut över Danmark och Östersjöns  
 södra farvatten.           
                    
 Varningar               
 Kulingvarning från sydvästra     
 Östersjön och norrut, med undantag  
 för mellersta Östersjön och      
 Rigabukten. Risk för nedisning på   
 norra Bottenhavet och norröver.    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text    Torsdag 23 feb 2017
        SJÖVÄDER     2(6) 
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Tyska bukten              
 Passerande lågtryck österut följs i  
 kväll av nord kuling 14-19. Regn   
 eller snöfall med måttlig till dålig 
 sikt. Under natten avtagande, i    
 morgon bitti nordväst 8-12 och god  
 sikt.                 
                    
 Fiskebankarna och Syd Utsira      
 Nordost 12- kuling 15. I morgon    
 nordväst, något avtagande. I söder  
 till i natt regn med dålig sikt,   
 annars god sikt.           
                    
 Skagerack               
 Nordost ökande 8-12. I natt nord,   
 fredag morgon 1-5. Till eftermiddagen 
 nordväst 6-10. God sikt.       
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text    Torsdag 23 feb 2017
        SJÖVÄDER     3(6) 
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Kattegatt               
 Växlande 1-5. I kväll nordost ökande 
 8-13. Fredag morgon nordväst     
 avtagande 3-7. Till i natt risk för  
 regn eller snö med dålig sikt, annars 
 god sikt.               
                    
 Vänern                 
 Växlande 1-5. I natt omkring nord   
 ökande 3-8, i morgon nordväst.God   
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text    Torsdag 23 feb 2017
        SJÖVÄDER     4(6) 
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Öresund och Bälten och sydvästra    
 Östersjön               
 Omkring sydost ca 5. Under kvällen  
 passerande lågtryck österut, tidvis  
 upp mot 10, följt i natt av nord   
 8-12. Vid tyska kusten upp mot kuling 
 15. Fredag vridande väst avtagande  
 4-8. Regn eller snöfall med måttlig  
 till dålig sikt, fredag förmiddag god 
 sikt.                 
                    
 Södra och sydöstra Östersjön      
 Omkring syd ca 5. Under kvällen och  
 natten passerande lågtryck österut, i 
 norr nordost 10- kuling 15, i söder  
 sydväst ca 10. Fredag morgon allmänt 
 omkring nord kuling 15, under dagen  
 något avtagande.           
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text    Torsdag 23 feb 2017
        SJÖVÄDER     5(6) 
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Mellersta Östersjön          
 I norra farvattnen väst avtagande   
 1-5. I övrigt ost ökande 6-10. I natt 
 allmänt nord upp mot 10. I morgon   
 nordväst 9-13. Sent i kväll och i   
 natt längst i söder snöfall med dålig 
 sikt.                 
                    
 Norra Östersjön, Finska viken, Ålands 
 hav, Skärgårdshavet och södra     
 Bottenhavet              
 Nordväst 10- kuling 15. Under kvällen 
 och natten tillfälligt något     
 avtagande. Risk för snöbyar med dålig 
 sikt.                 
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text    Torsdag 23 feb 2017
        SJÖVÄDER     6(6) 
    Utsikter till fredag kväll    
                    
 Rigabukten               
 Väst 7-12, i natt avtagande till ca  
 5. Frampå fredagen nordväst och åter 
 7-12. God sikt.            
                    
 Norra Bottenhavet, norra Kvarken och  
 Bottenviken              
 Nordväst 8-12. Under natten ökande  
 12- kuling 17. Tidvis dålig sikt i  
 snöfall.               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se