Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 415 SVT Text     Fredag 28 okt 2016
        SJÖVÄDER     1(7) 
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Väderöversikt             
 Ett djupt lågtryck, som finns på   
 Norska havet, rör sig under lördagen 
 långsamt österut under försvagning.  
                    
 Varningar               
 Kulingvarning gäller från Skagerack  
 till södra Bottenhavet inklusive   
 Rigabukten och Finska viken.     
                    
 Fladen och Dogger           
 -                   
                    
 Tyska bukten              
 Nordväst 7-12, något avtagande. I   
 morgon 5-9, lägst i sydväst. God   
 sikt.                 
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Fredag 28 okt 2016
        SJÖVÄDER     2(7) 
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Fiskebankarna             
 Nordväst 13-kuling 18, avtagande med 
 början i väster. I morgon 7-12. God  
 sikt, någon skur.           
                    
 Syd Utsira               
 Nordväst kuling 15-20. Från i natt  
 avtagande med början i väster. I   
 morgon 8-13. Mest god sikt, någon   
 regnskur.               
                    
 Skagerack               
 Väst eller nordväst kuling 14-17.   
 Från i natt något avtagande. I morgon 
 10-kuling 15, högst på västra     
 Skagerack. God sikt.         
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Fredag 28 okt 2016
        SJÖVÄDER     3(7) 
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Kattegatt               
 Nordväst 13-kuling 17, lördag kväll  
 avtagande. Mest god sikt, på södra  
 Kattegatt någon skur.         
                    
 Vänern                 
 Väst 8-13, tidvis upp till kuling 15. 
 I morgon nordväst och något      
 avtagande. God sikt.         
                    
 Öresund och Bälten           
 Nordväst 10-kuling 15. Lördag     
 eftermiddag något avtagande. Mest god 
 sikt, någon regnskur.         
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Fredag 28 okt 2016
        SJÖVÄDER     4(7) 
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Sydvästra Östersjön          
 Nordväst 10-kuling 15, högst i de   
 östra farvattnen. I morgon      
 eftermiddag något avtagande. Mest god 
 sikt, någon skur.           
                    
 Södra Östersjön            
 Nordväst kuling 14-17. I natt något  
 avtagande. I morgon eftermiddag    
 9-kuling 14. Mest god sikt, tidvis  
 någon regnskur.            
                    
 Sydöstra Östersjön           
 Nordväst kuling 14-17. I morgon något 
 avtagande. Mest god sikt, tidvis   
 någon regnskur.            
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Fredag 28 okt 2016
        SJÖVÄDER     5(7) 
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Mellersta Östersjön          
 Nordväst 12-kuling 17. Mest god sikt. 
                    
 Norra Östersjön            
 Nordväst 10-kuling 15. Mest god sikt, 
 någon regnskur.            
                    
 Rigabukten               
 Nordväst 8-13. I morgon ökande till  
 10-kuling 15. Tidvis regnskurar med  
 måttlig sikt.             
                    
 Finska viken              
 Nordväst 10-kuling 15. På främst   
 östra delen tidvis regn med måttlig  
 sikt.                 
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Fredag 28 okt 2016
        SJÖVÄDER     6(7) 
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Ålands hav och Skärgårdshavet     
 Nordväst 8-13, sent i kväll ökande  
 till 10-kuling 15. Mest god sikt, i  
 morgon någon regnskur.        
                    
 Södra Bottenhavet           
 Nordväst 10-kuling 15. Mest god sikt, 
 i morgon någon regnskur.       
                    
 Norra Bottenhavet           
 Nordväst 7-12. Från i morgon     
 eftermiddag något avtagande. God   
 sikt.                 
                    
 Norra Kvarken             
 Nordväst 5-9, i morgon eftermiddag  
 något avtagande. Mest god sikt.    
                    
                    
       Väderindex 400       
 415 SVT Text     Fredag 28 okt 2016
        SJÖVÄDER     7(7) 
    Utsikter till lördag kväll    
                    
 Bottenviken              
 Nordväst ca 5, något ökande. Under  
 morgondagen 5-10. Mest god sikt.   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
       Väderindex 400       
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se