Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 554 SVT Text     Tisdag 22 jul 2014
  Lången        22-24 Jul 1/3 
 Ti 22 jul               
 1714  1 B.Lever-L.Moskv 1,60 3,55 4,30
 1729  2 Sutjesk-Sheriff 5,00 3,30 1,65
    3 Sutjes-Sheri ht 5,40 2,07 2,30
    4 Sut-She hcp 1-0 2,08 3,55 2,97
    5 Sutj-She öu 2,5 2,07  - 1,60
 1759  6 Österri-Israel 1,65 3,45 4,45
    7 Öst-Isr hcp 0-1 2,83 3,75 2,03
    8 Öste-Isr öu 2,5 1,72  - 1,90
    9 Tysklan-Serbien 1,37 4,25 6,40
    10 Tys-Ser hcp 0-1 2,10 3,85 2,67
    11 Tysk-Ser öu 2,5 1,50  - 2,25
    12 Dudelan-Ludogor 7,80 4,75 1,30
    13 Dudela-Ludog ht 6,70 2,60 1,77
    14 Dud-Lud hcp 1-0 3,10 4,00 1,90
    15 Dude-Lud öu 2,5 1,45  - 2,37
    16 Levadia-Sp.Prag 8,70 5,20 1,25
    17 Levadi-Sp.Pr ht 7,10 2,73 1,68
    18 Lev-Sp. hcp 1-0 3,45 4,15 1,75
    19 Leva-Sp. öu 2,5 1,39  - 2,57
  Aktuell Lången visas sid 554-556 
 554 SVT Text     Tisdag 22 jul 2014
  Lången, forts    22-24 Jul 2/3 
 Ti 22 jul               
 1829 20 Qarabag-Vallett 1,20 5,30 11,0
    21 Qaraba-Valle ht 1,67 2,60 8,80
    22 Qar-Val hcp 0-1 1,70 4,00 3,80
    23 Qara-Val öu 2,5 1,55  - 2,13
 1859 24 Sarpsbo-Aalesun 1,95 3,25 3,35
    25 Sar-Aal hcp 0-1 3,60 3,95 1,70
    26 Sarp-Aal öu 2,5 1,68  - 1,92
    27 Dackarn-Smedern Odds senare! 
    28 Dacka-Smede hcp Odds senare! 
    29 Indiane-Vargarn Odds senare! 
    30 India-Varga hcp Odds senare! 
    31 Pirater-Vetland Odds senare! 
    32 Pirat-Vetla hcp Odds senare! 
    33 Rospigg-Västerv Odds senare! 
    34 Rospi-Väste hcp Odds senare! 
 1944 35 New Sai-Sl.Brat 4,55 3,45 1,67
    36 New Sa-Sl.Br ht 4,90 2,20 2,28
    37 New-Sl. hcp 1-0 2,05 3,75 2,90
    38 New -Sl. öu 2,5 1,80  - 1,80
 1959 39 HB Tors-FK Part 6,70 4,55 1,35
  Aktuell Lången visas sid 554-556 
 554 SVT Text     Tisdag 22 jul 2014
  Lången, forts    22-24 Jul 3/3 
 Ti 22 jul               
 1959 40 HB Tor-FK Pa ht 6,00 2,60 1,83
    41 HB -FK hcp 1-0 2,85 4,05 2,00
    42 HB T-FK öu 2,5 1,41  - 2,50
 2014 43 Zalgiri-D.Zagre 5,40 3,90 1,50
    44 Zalgir-D.Zag ht 5,30 2,40 2,03
    45 Zal-D.Z hcp 1-0 2,37 3,85 2,40
    46 Zalg-D.Z öu 2,5 1,55  - 2,13
 2029 47 Ungern -Portuga 5,50 4,15 1,43
    48 Ung-Por hcp 1-0 2,50 3,95 2,20
    49 Unge-Por öu 3,5 2,13  - 1,55
    50 Debrece-Clifton 1,25 4,70 10,0
    51 Debrec-Clift ht 1,75 2,43 8,60
    52 Deb-Cli hcp 0-1 1,85 3,75 3,40
    53 Debr-Cli öu 2,5 1,73  - 1,88
 2044 54 Celtic -KR Reyk 1,06 8,50 19,0
    55 Celtic-KR Re ht 1,40 3,35 12,0
    56 Cel-KR hcp 0-2 1,85 4,25 3,10
    57 Celt-KR öu 3,5 1,75  - 1,85
 2059 58 Bulgari-Ukraina 2,33 3,15 2,67
    59 Bulg-Ukr öu 2,5 1,75  - 1,85
  Aktuell Lången visas sid 554-556 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | | text@svt.se