Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 556 SVT Text     Söndag 26 jun 2016
  Lången        24-27 Jun 1/4 
 Sö 26 jun               
 1759 137 Tyskla-Slova ht 1,93 2,17 9,20
   138 Tys-Slo hcp 0-1 2,25 3,45 2,83
   139 Tys-Slo hcp 0-2 4,45 4,10 1,62
   140 Tys-Slo hcp 0-3 9,30 6,60 1,21
   141 Tys-Sl hc 0-1,5 2,25  - 1,62
   142 Tysk-Slo öu 2,5 2,28  - 1,60
   143 Tysk-Slo öu 1,5 1,40  - 2,85
   144 Tysk-Slo öu 3,5 4,35  - 1,20
   145 Tysk-Slo öu 4,5 9,50  - 1,04
   146 T Mul-M Ham h2h 2,75 1,52 11,0
 2059 147 Atlét. -Gremio 2,60 3,05 2,63
   148 Flameng-Flumine 2,08 3,15 3,30
   149 Interna-Botafog 1,47 3,85 6,20
   150 Santos -Sao Pau 2,40 3,10 2,77
   151 Vitoria-P.Preta 1,97 3,25 3,55
   152 Ungern -Belgien 6,50 3,45 1,68
   153 Ungern-Belgi ht 6,50 2,00 2,30
   154 Ung-Bel hcp 1-0 2,13 3,40 3,05
   155 Ung-Bel hcp 2-0 1,38 4,80 6,40
  Aktuell Lången visas sid 554-556 
 556 SVT Text     Söndag 26 jun 2016
  Lången, forts    24-27 Jun 2/4 
 Sö 26 jun               
 2059 156 Ung-Bel hcp 3-0 1,10 8,90 14,7
   157 Ung-Be hc 1,5-0 1,38  - 2,97
   158 Unge-Bel öu 2,5 2,53  - 1,50
   159 Unge-Bel öu 1,5 1,47  - 2,60
   160 Unge-Bel öu 3,5 5,00  - 1,16
   161 Unge-Bel öu 4,5 11,2  - 1,02
   162 A Sza-R Luk h2h 10,0 1,57 2,65
 2329 163 Sport-P-Chapeco 1,88 3,25 3,85
 2359 164 Portlan-Houston 1,65 3,65 4,55
   165 Argenti-Chile  1,75 3,50 4,40
   166 Argent-Chile ht 2,40 2,08 4,85
   167 Arg-Chi hcp 0-1 3,20 3,55 1,98
   168 Arge-Chi öu 2,5 2,10  - 1,67
 Må 27 jun               
 1759 169 Italien-Spanien 3,95 2,97 2,23
   170 Italie-Spani ht 4,65 1,87 2,95
   171 Ita-Spa hcp 1-0 1,63 3,70 4,85
   172 Ita-Spa hcp 2-0 1,18 6,50 11,5
   173 Ita-Sp hc 1,5-0 1,18  - 4,70
   174 Ita-Spa hcp 0-1 10,2 5,30 1,25
  Aktuell Lången visas sid 554-556 
 556 SVT Text     Söndag 26 jun 2016
  Lången, forts    24-27 Jun 3/4 
 Må 27 jun               
 1759 175 Ital-Spa öu 1,5 1,57  - 2,37
   176 Ital-Spa öu 2,5 2,83  - 1,41
   177 Ital-Spa öu 3,5 5,80  - 1,12
   178 Ital-Spa öu 4,5 13,7  - 1,01
   179 G Pel-A Mor h2h 5,75 1,52 3,55
 1859 180 Linköpi-KoppGöt 1,21 6,50 8,60
   181 Lin-Kop hcp 0-2 2,57 3,95 2,13
   182 Link-Kop öu 3,5 2,12  - 1,63
   183 Sirius -AIK FF 1,47 4,20 4,60
 1929 184 Ljungsk-Varberg 2,25 3,30 3,05
   185 Lju-Var hcp 0-1 4,60 3,95 1,58
   186 Ljun-Var öu 2,5 2,07  - 1,68
 2059 187 England-Island 1,58 3,70 7,40
   188 Englan-Islan ht 2,18 2,03 7,20
   189 Eng-Isl hcp 0-1 2,83 3,35 2,30
   190 Eng-Isl hcp 0-2 5,70 4,55 1,45
   191 Eng-Isl hcp 0-3 13,2 8,10 1,13
   192 Eng-Is hc 0-1,5 2,83  - 1,41
   193 Eng-Is hc 0-2,5 5,90  - 1,12
   194 Engl-Isl öu 2,5 2,50  - 1,50
  Aktuell Lången visas sid 554-556 
 556 SVT Text     Söndag 26 jun 2016
  Lången, forts    24-27 Jun 4/4 
 Må 27 jun               
 2059 195 Engl-Isl öu 1,5 1,47  - 2,60
   196 Engl-Isl öu 3,5 5,00  - 1,16
   197 Engl-Isl öu 4,5 11,2  - 1,03
   198 H Kan-G Sig h2h 2,70 1,52 12,0
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Aktuell Lången visas sid 554-556 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | | text@svt.se