Fjärrkontrollen till SVT Play är borttagen

Support

Med fjärrkontrollen har det varit möjligt koppla en apparat till sin dator och på så sätt styra SVT Play. Men på grund av minskat användande och att vi numer erbjuder andra typer av "fjärrkontroller" så som AirPlay och Chromecast har vi valt att ta bort Fjärrkontrollen. Även om Fjärrkontrollen fungerat bra är vi övertygade om att det är viktigt att också välja bort funktioner för att på så sätt få tid och utrymme att fortsätta utveckla SVT Play.