Ägaren Vattenfall hade stoppat rekryteringen av en brandspecialist till Ringhals.
Ägaren Vattenfall hade stoppat rekryteringen av en brandspecialist till Ringhals. Foto: SVT

Vattenfall hade stoppat rekrytering av brandspecialist

Skyddsgruppen på Ringhals som skulle bedöma riskerna saknade en viktig medarbetare: en brandspecialist. Den tjänsten var vakant sedan två år efter att Vattenfall stoppat nyrekryteringen – ett år före branden.

Artikeltexten fortsätter längre ner Hoppa till artikeltexten

På Ringhals finns en särskild skyddsgrupp kallad RSS1. Det var den gruppen som skulle bedöma säkerheten inför det viktiga tryckprovet. Reaktorledningen ansåg att gruppen var mycket kompetent att bedöma brandrisker.

Den bedömningen delades inte – av medlemmarna själva i RSS1.

- De uppfattade som vi har förstått det inte att de hade den kompetensen, nej, säger Leif Karlsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, som utrett incidenten.

De hade inte den kompetensen?

- Nej, de hade inte den uppgiften och den kompetensen, säger han.

Skyddsgruppen RSS1 saknade just en brandspecialist. Den tjänsten är vakant sedan två år tillbaka och nyrekryteringen stoppades av ägaren Vattenfall – ett år före branden - med hänvisning till anställningsstopp.

- Det finns inget krav på att det ska finnas en brandkompetens i den gruppen, den gruppen har till uppgift att skydda medarbetare från strålning när de arbetar inne i anläggningen. De har inte en brandskyddande funktion primärt, det har vi ju alla som jobbar. Ringhals har i grunden en väldigt god brandkompetens, säger kommunikationschefen Gösta Larsen.

Utom just i den gruppen då?

- Ja, det finns många grupper där det inte finns brandkompetens, men vi har brandkompetens där vi ska ha brandkompetens. Så är det, säger han.

Vattenfalls egna utredare är öppet kritiska till missförhållandet och skriver i en intern rapport:

”Denna latenta svaghet inom brandfrågor skulle i ett annat sammanhang kunna leda till än värre konsekvenser än vad den nu gjorde. Det blir nu i efterhand anmärkningsvärt att denna, inom skyddsorganisationen, kända svaghet får fortgå i minst två år utan en lösning av tillfällig eller varaktig karaktär.”