Foto: TT/SVT

Internetbolag ovetande om FRA:s signalspaning

Internetleverantören Bahnhof som sköter kablar för internettrafik förstår inte hur FRA skulle kunna signalspana i deras nät. - Vår fiber går i en obruten linje mellan våra stationer. Om FRA ska komma in där och avlyssna så måste de göra något slags intrång, säger Jon Karlung, vd för Bahnhof.

Artikeltexten fortsätter längre ner Hoppa till artikeltexten

Alla operatörer, bolag som sköter tele- och internettrafik, som äger kablar som passerar Sveriges gränser ska enligt lag överföra dessa till så kallade ”samverkanspunkter” för signalspaning. Men en operatör, Bahnhof, som sköter kablar som de hyr på mycket lång tid har inte fått någon information om hur det ska, eller kan, gå till.

- Vi har kablar som är gränsöverskridande och vi har oinskränkt arrendatorrätt på kablarna. Vi har inte fått några förfrågningar från FRA eller SIUN [Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten som har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamhet, UG:s anmärkning], hur kan de då signalspana? Är det någon som har brutit sig in i dem, undrar Jon Karlung.

Det var efter Uppdrag gransknings avslöjanden samarbetet mellan amerikanska NSA och FRA som den svenska signalspaningsmyndighetens metoder och kapacitet väckte frågor hos Jon Karlung.

- Det är på nått sätt bättre att veta än att inte veta. Vet man om att man är avlyssnad så kan man förhålla sig till det, säger han.

Enligt svensk lag är alla operatörer som äger ledningar, eller tråd som det står i lagtexten, skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter för signalspaning om dessa passerar Sveriges gräns. Det vet operatörerna som äger ”tråd”:

- Vi vill skydda våra kunder så mycket som möjligt, sen kräver FRA-lagen att vi ger tillträde till kablarna som passerar gränserna. Om FRA kräver tillträde ska de få det. Men det är inget som vi underlättar, säger Staffan Saeden, kommunikationsansvarig på teleoperatören IP-only.

Frågan är hur detta går till i de fall där ägaren av kabeln och den som sköter driften är olika företag. I fallet med Bahnhof ser inte vd Jon Karlung hur det är möjligt för FRA att få tillträde utan att FRA går in i Bahnhofs utrymmen utan företagets kännedom.

- Jag har skickat ett mejl till SIUN för att säkerställa att vi för närvarande står helt utanför FRA:s verksamhet men jag fick ett go ‘dag yxskaft-svar. Copy-paste från lag-text och han lyckades inte ens få mitt namn rätt, det visar att de inte lagt någon tid på att svara mig, säger Jon Karlung.

I NSA:s hemland USA har flera ledande internetföretag skrivit ett öppet brev till president Barack Obama och den amerikanska kongressen: ”Vi manar USA att ta täten och genomföra reformer som säkrar att statlig övervakning är tydligt avgränsad i lag, proportionell i förhållande till riskerna, transparant och föremål för oberoende överinsyn.”

Liknande debatt har uppstått i Tyskland där Deutsche Telekoms vd menar att NSA:s övervakning är ett problem både för affärerna och för demokratin:

- Jag blev arg mest av allt för att förtroendet för två av pelarna i vårt samhälle, fri kommunikation och privatlivet, har skakats i sådan utsträckning. På lång sikt tror jag att det som händer är farligt för demokratin, säger Rene Obermann, vd för Deutsche Telekom till Der Spiegel.

På FRA förstår man snabbt vad frågan gäller men kan inte kommentera vilka operatörer som ur FRA:s och lagens synvinkel ”äger” tråden.

- Det svar som vi kan ge är att skyldigheten ligger hos de som äger kabel, sedan så ansöker vi om tillstånd, för enskilda trådar eller signalbärare. Jag kan inte säga mer än så, säger Anni Bölenius, informationschef på FRA.

Hur det går till när signalspaningen genomförs utan att de som sköter teletrafiken upptäcker det är också svårt att få svar på.

Kan FRA signalspana utan att arrendatorerna känner till de här samverkanspunkternas existens?

- Hela det här ligger under sekretess, både från vår sida och från trådägarnas sida. Det är ingen annan än FRA och trådägarna som har tråd över rikets gräns som känner till exakt vilka samverkanspunkter som finns, säger Fredrik Wallin, talesperson på FRA.