Så skickar du känsliga tips till Uppdrag granskning

På Uppdrag granskning använder vi PGP för att kryptera (skydda) filer och e-post med känsligt innehåll. Den som önskar kan skicka krypterad e-post till redaktionen. Här får du veta mer om hur du gör.

Artikeltexten fortsätter längre ner Hoppa till artikeltexten

Så här gör du om du vill skicka krypterad e-post till redaktionen:


1. Hämta gratisprogrammet GnuPG. http://www.gpg4win.org/

För Mac-användare: GpgTools.

2. Hämta Uppdrag gransknings nyckel på PGP:s Key Server här: https://keyserver.pgp.com/vkd/SubmitSearch.event?SearchCriteria=granskning%40svt.se

3. Skapa din egen nyckel i GnuPG – kryptera innehållet i mejlet - och skicka med din publika nyckel i mejlet till oss på granskning@svt.se.

Kom ihåg: Din mejladress och ärenderad krypteras inte!


Därför är det viktigt att följa våra råd om att inte använda arbetsgivarens telefon eller mejl om ditt ärende är känsligt.

Den krypterade informationen kan läsas av alla redaktörer på Uppdrag gransknings redaktion.

Fingeravtrycket för Uppdrag gransknings nyckel:

AE7F 7530 41B1 D2AE 246A

2CCB 2BFF 501F C004 765C

Frågor om Uppdrag gransknings kryptering kan du skicka till: henrik.bergsten@svt.se