Video: Hur hade Teliasonera kunnat agera?

Teliasoneras verksamhet i diktaturbältet är kontroversiell. För att få sina koncessioner har man accepterat långtgående krav från regimerna och deras säkerhetstjänster. Och frågan är om Teliasonera kunde ha agerat annorlunda. Har man gjort allt för att inte kundernas mänskliga rättigheter ska bli kränkta? Uppdrag granskning åkte till London för att träffa företrädare för det ”etiska alternativet”, GNI, Global Network initiative.

Artikeltexten fortsätter längre ner Hoppa till artikeltexten