Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Brist på vatten

Under 2016 var grundvattennivåerna extremt låga i sydöstra Sverige. Stora delar av Götaland hade vattenbrist under sommaren. Grundvatten brukar stiga under hösten och vintern, men förra året hade vi mindre nederbörd än normalt i delar av Götaland, Sveland och även i mellersta Norrland. De låga grundvattennivåerna gör att vattenförsörjningen är i farozonen till sommaren. Stora mängder nederbörd under våren behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren
Grundvattennivåerna i de stora magasinen är för årstiden under eller mycket under det normala i stora delar av landet. I norra Norrland har det kommit en hel del snö och grundvattennivåerna är över eller nära de normala. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs (Sveriges geologiska undersökning) grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.   

Relaterat

Tema vår

Mer i ämnet