Många barn lever i ekonomisk utsatthet

Regeringen har gett länsstyrelsen i Västerbotten i uppdrag att under hösten undersöka ekonomisk utsatthet bland barn. Vännäs är en av kommunerna som deltagit och arbetar med att upprätta en handlingsplan.

Nästan vart femte barn i Västerbotten lever i ekonomisk utsatthet. Det vill säga att de lever i hushåll som har en inkomst som motsvarar 60 procent eller mindre av en normal medellön, vilket får stora konsekvenser för barnen.

– De löper dubbelt så stor risk att dö under sin barndom än barn som inte lever på försörjningsstöd. Bara det tycker jag är en allvarlig konsekvens. De äter antidepressiva i mycket högre grad, löper högre risk för psykiskt ohälsa och har sämre möjligheter att klarar skolan, säger Matilda Andersson, utredare vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Få kommer till Socialtjänsten

Det är främst skolan och andra förvaltningar som måste samarbeta för att hjälpa barnen, för Socialtjänsten kommer bara i kontakt med en bråkdel av de utsatta barnen.

– Runt tre procent ungefär, som lever med ekonomiskt bistånd under en längre period, medan det är ungefär 17 procent av barnen i Vännäs som räknas leva i ekonomisk utsatthet. Så det är en ganska stor differens, säger Monica Wahlström, kvalitetsledare socialtjänsten Vännäs.

Kommunerna behöver stöd

Vännäs är en av kommunerna som arbetat med att ta fram en handlingsplan för att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Arbetet med att ta fram handlingsplanen har öppnat för förbättringar i den egna verksamheten. Till exempel vid hot om vräkning och skuldsanering där barn är inblandade.

Vid årsskiftet ska handlingsplanen redovisas för regeringen.

– Jag hoppas att den leder till att det kommer bli fler resurser att lyfta frågan om barns ekonomiska utsatthet för vi ser att kommunerna behöver stöttning i den här frågan, säger Matilda Andersson.