Unga från EU – ny grupp bland hemlösa

Scanpix

Antalet hemlösa ökar i Sverige. Och ökningen är störst bland de EU-medborgare som tagit sig till Sverige i hopp om att hitta arbete.

Enligt Statsmissionens rapport "Hemlös 2012" som i dag presenteras i riksdagen lever 34.000 människor i dag i hemlöshet i Sverige.

Marika Markovits, chef för Statsmissionen och gäst i SVT:s "Gomorron", hävdar dock att det finns ett stort antal hemlösa som aldrig hamnar i statistiken.

-Det finns ett stort mörkertal som består av unga under 18 år, EU-medborgare och gömda flyktingar.

Störst ökning

Det är just bland personer från EU-länderna som ökningen är störst, trots att det är svårt att uppskatta hur många som för närvarande befinner sig i Sverige.

Enligt Marika Markovits kan siffran dock uppgå till flera tusen människor.

-Vi tror att det finns 4.000 EU-medborgare i akut hemlöshet i Sverige.

Inga exakta siffror

Just det faktum att det inte finns några exakta siffror på det antal hemlösa EU-medborgare som befinner sig i Sverige innebär att varken regering, kommuner eller landsting ännu inte har agerat tillräckligt för att få bukt med problemet, enligt Marika Markovits.

-Kommuner och landsting vill veta hur stort ett problem är innan de bestämmer sig för att gå in. Men vi från frivilligorganisationerna har ju sett det här problemet i åtta års tid, och det har accelererat enormt under de senaste åren.

Kräver insatser

De hemlösa EU-migranterna skiljer sig från andra grupper som befinner sig i hemlöshet, då de i regel är arbetsföra och inte har en missbruks- eller sjukdomsproblematik.

Istället är det största problemet för den här gruppen, enligt Marika Markovits, den utestängande struktur som råder på den svenska arbetsmarknaden.

-Man måste möjliggöra för den här gruppen, de är arbetsföra och här för att arbeta och försörja sina familjer, så att de får lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Enligt Marika Markovits krävs insatser från regeringen för att lösa frågan.

-Jag skulle vilja höra att regeringen kommer att driva frågan om EU-medborgares rättigheter inom EU. Mycket går att göra genom att etablera stödcenter runt om i Europas storstäder, och att man enas om en basal, humanitär nivå för stöd.

Problematiskt system

Mikael Anefur, regeringens hemlöshetssamordnare, håller med om att det nuvarande systemet är problematiskt.

-Alla borde ha samma möjligheter att få hjälp att söka arbete, och det finns många praktiska problem där. Systemet är uppbyggt på personnummer eller någon annan kod, och har man inte den, är man inte sökbar. Där får arbetsförmedlingen få ett uppdrag.

Uppmanar att åka till Sverige

Enligt Mikael Anefur utgörs problemet till stor del av att ett antal EU-länder mer eller mindre uppmanar sina arbetslösa medborgare att ta sig till Sverige.

-Det finns EU-länder som säger till medborgarna att i det finns massor med jobb och bostäder i Sverige, så "åk dit". Det här är ett omänskligt och irriterande moment mellan två länder.