Anne Lundberg och Sofia Helin gör serie om självmord

Sofia Helin och Anne Lundberg
Programserien 30 liv i veckan handlar om självmord och leds av Sofia Helin och Anne Lundberg.

Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige. Trots att det är så vanligt och berör så många talar vi sällan om det. Nu gör SVT en dokumentärserie i tre delar om självmord. Serien leds av Anne Lundberg och Sofia Helin.

Anne Lundberg och Sofia Helin har egna erfarenheter av självmord och psykisk ohälsa. Annes pappa och farfar tog sina liv, Sofia Helins farmor gjorde återkommande självmordsförsök och Sofia har själv lidit av depressioner sedan hon vara yngre. I serien möter Anne och Sofia andra som drabbats på olika sätt. De möter även experter inom området som ger oss förståelse för hur vi alla kan hjälpa varandra för att tillsammans försöka minska antalet självmord i Sverige.

– Journalistiken har alltid haft ett ambivalent förhållande till självmord, men forskning visar att det går att tala om självmord på ett förebyggande sätt. Därför gör SVT den här serien om en mycket viktig och tabubelagd samhällsfråga, säger Helena Olsson, programbeställare för samhällsprogram och dokumentärer på SVT.

Serien produceras av Titan Television för SVT, i samarbete med experter och forskare knutna till Karolinska institutet, Mind, Stockholms läns landsting, Suicide Zero, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd (Spes).

Hit kan du vända dig angående självmord och psykisk ohälsa

30 liv i veckan har premiär den 20 april klockan 21.00 i SVT1 och SVT Play.

 

Fakta om självmord:

  • Sedan 1980 har självmordstalet i Sverige sjunkit för samtliga åldersgrupper utom bland unga i åldern 15-24 år. Självmordsrisken ökar även bland äldre män över 80 år.  
  • 1554 personer tog sina liv i Sverige under 2015. Det är cirka 30 liv i veckan. Av de som tar sitt liv är cirka 70 procent män och 30 procent kvinnor. Bland män 15-44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. 
  • Forskning visar att det inte är farligt att prata om självmord. Genom att fråga, prata, berätta om andra lösningar och slussa vidare till hjälp kan du bidra till att förhindra att någon tar sitt liv.

Källor: www.mind.se, www.1177.se, www.ki.se, WHO, Suicidzero och NASP(Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).