Specialisterna: Det här är vanligaste fördomarna om självmord

Ullakarin Nyberg, med.dr. psykiater och suicidforskare och Jan Beskow, professor, psykiater, socialmedicinare och suicidforskare är med i 30 liv i veckan.
Ullakarin Nyberg, med.dr. psykiater och suicidforskare och Jan Beskow, professor, psykiater, socialmedicinare och suicidforskare är med i 30 liv i veckan.

Vi har ställt de vanligaste frågorna om självmord till de experter och forskare som vi har samarbetat med i arbetet med serien 30 liv i veckan. Här är deras svar.

Hit kan du vända dig angående självmord och psykisk ohälsa

 

Ullakarin Nyberg, med.dr. psykiater och suicidforskare:

Varför tar man sitt liv?

– Det finns aldrig en enda orsak till att människor tar sitt liv. De flesta som gör det mår så psykiskt dåligt att de inte ser någon annan utväg. Man vill inte dö, men upplever att lidandet är outhärdligt och det vill man komma bort ifrån.

De flesta som hamnar i den situationen är deprimerade. I depressionen ingår att man får försämrad förmåga att lösa problem och förlorar hoppet om att förändring är möjlig.

Därför är det viktigt att det finns personer i omgivningen som påminner om att det finns hjälp att få.

Depression är en behandlingsbar sjukdom! 

Hur kommer det sig att den som tar sitt liv inte tänker på konsekvenserna för andra?

– Att vara så psykiskt plågad att man på allvar överväger döden som en utväg innebär ofta att man sitter fast i en ond spiral av negativa tankar, hopplöshet och känslor av att vara misslyckad. Man är helt upptagen av sin egen smärta och kan till och med tänka att det vore bättre för andra om man inte fanns.

När det är så illa går det inte att samtidigt tänka på konsekvenserna för andra av att man försvinner och därför är det viktigt att personer i omgivningen vågar påminna om det.

Man ska aldrig vara rädd för att till exempel säga: Jag skulle bli väldigt ledsen om du tog ditt liv, du betyder så mycket för mig.    

Marie-Louise Söderberg, beteendevetare med specialitet suicidprevention:

Vad är viktigast att tänka på när man skall hjälpa någon med självmordstankar?

”LYSSNA, var respektfull och döm inte. Hänvisa inte bort och försök inte komma med råd och lösningar på ens problem.”

Om jag själv mår dåligt och tänker på självmord vad skall jag göra då?

– Hur svårt och skamligt det än kan kännas så ta kontakt med någon du litar på och kan prata med. Om du inte har någon att vända dig till, sök stöd hos någon av alla hjälplinjer där du också kan vara anonym.

Berätta, människor vill och kan stötta och hjälpa. ”Se människan, medmänniskan som om hon vore du själv, så vet du vad du skall göra.”

Det är vanligt att tänka att man inte orkar leva när livet är svårt och allt känns hopplöst. Det betyder inte att man vill dö eller planerar för ett självmord. Man orkar helt enkelt inte med livet just då och känner att man vill ge upp och fly från alla tankar och känslor.

Det behöver man få prata om med någon som orkar ta emot allt det svåra. Men livet förändras, det kan bli bättre. Du kan få hjälp med dina problem och ditt lidande. Vi vet det och behöver bli påminda om det.

Vi människor behöver hopp, tröst och bekräftelse.

Vilka är de största fördomarna som finns om självmord?

– Att det bara är psykiskt sjuka som tar livet av sig. Omkring hälften av alla som tar livet av sig har eller har haft kontakt med psykiatrin i samband med självmordet. De med lindrigare ångest och nedstämdhet söker ofta för fysiska åkommor och har kontakt med primärvården.

Men det finns också de som drabbas av förluster och oöverkomliga svårigheter och problem under livet och som i sin förtvivlan inte kan se någon annan lösning än att dö. Det kan handla om stor ensamhet, mobbning, spelförluster, ekonomisk konkurs, obotlig sjukdom mm.

Människor som hamnar i ett existentiellt dilemma kring syftet och meningen med livet. De kan vara svårare att uppmärksamma, se och hjälpa. De ber inte om hjälp av skam och kan isolera sig. Med större kunskap om suicidprevention och ökat mod kan vi våga se, möta och rädda varandra.

Johanna Nordin, verksamhetsansvarig Minds stödlinjer

Vad är viktigast att tänka på när man skall hjälpa någon med självmordstankar?

– Att visa att man vill hjälpa, att våga lyssna på svaret även om det är svårt. Att inte förminska, förringa, fördöma eller kritisera någons känslor. Att försöka inge hopp och prata om det som är bra i livet, hitta anledningar till att leva, mer än anledningar till att vilja dö. Att vara medveten om sina egna reaktioner och se till att ha någon att prata med själv efteråt.

Blir det värre om jag frågar om någon tänkt på självmord?

– Nej, forskning visar att om man pratar om självmord minskar tabut som gör att en person kan känna sig helt ensam med sina tankar, så att man kan prata om de möjligheter som finns.

Vilka är de största fördomarna som finns om självmord?

  • Att den som talar om självmord inte gör slag i saken.

  • Att självmord smittar om man talar om det, tvärtom så kan det göra att tex unga idoliserar och ser upp till personer som vågat ta sitt liv, om man INTE pratar om det.

  • Att det aldrig går att hindra en person som har bestämt sig. Självmord är ofta en impulshandling när det väl sker (även om planer naturligtvis kan ha funnits mycket länge) och därför går det att förhindra, både genom fysiska hinder och genom att vi vågar prata med en person som mår dåligt.

  • Att självmord är en rationell handling som bygger på genomtänkta uppfattningar om livets värde. Självmord begås nästan aldrig av personer som är i psykisk balans, utan för att man upplever att man inte har något val, att livet helt enkelt är för svårt att leva, och då ses döden som den enda utvägen.

Jan Beskow, psykiater och suicidforskare SPIV

Är det farligt att tala om självmord?

– Att tänka på självmord som en utväg ur svåra situationer är vanligt. Om ingen frågar hur man mår kan det bli livsfarligt. Men det är ett känsligt område och man bör veta hur man ska tala om det.

De som själva plågas av självmordstankar eller efterlevandesorg vill bli befriade från tystnadens ok, de vill inte tigas ihjäl.

Är det inte tungt att jämt syssla med självmord?

– Jo det är det när man som psykiater möter personer färdiga att ta sina liv utan att veta hur man ska kunna hjälpa dem. Det är en ständig oro att de ska förverkliga sina självmordsplaner.

Men att arbeta med självmordsprevention, att öka förståelsen och öka deras möjligheter att åter finna glädje i livet är djupt meningsfullt och inte tungt.

Ludmilla Rosengren, läkare och KBT-terapeut:

Kan jag verkligen fråga mitt barn om det har självmordstankar?

– Det kan du, det är viktigt att du frågar. Anledningen till att många inte vågar fråga är att de är rädda för svaret. Vad ska de göra om barnet svarar att de har tankar på att dö? Då är det bra om föräldrarna berättar hur ledsna de skulle bli. Att de älskar sitt barn. Att de ska hjälpas åt att få hjälp. Att barnet inte är en börda för att det mår dåligt.

Blir det värre om jag frågar om någon tänkt på självmord?

– Nej, tvärtom så känns det ofta väldigt skönt om någon vågar prata om det hemska man känner och tänker på. Att inte vara ensam med det. 

Om jag själv mår dåligt och tänker på självmord vad skall jag göra då?

– Berätta för någon. Be om hjälp. Ring 90101. Vårdcentralen. Skolkuratorn. Om det är akut; psykakuten.

Vilka är de största fördomarna som finns om självmord?

​– Att man smittar någon genom att prata om självmord. Att den som pratar om att ta sitt liv inte skulle göra det.

Sonny Wåhlstedt, förbundsordförande SPES:

Vad är viktigast att tänka på när man skall hjälpa någon med självmordstankar?

– Det är viktigt att låta personen få berätta och bli bekräftad i sin förtvivlan, att lyssna utan att ge förslag på snabba lösningar. Personen har ofta kämpat länge eller drabbats av plötslig akut livskris.

Samtalet ska bygga på ett långsamt förtroende som kan bära trots personens starka tvivel på möjlig lösning eller bättre framtid.

Blir det värre om jag frågar om någon tänkt på självmord?

– Min erfarenhet att det leder till en avlastning av oro och skuldkänslor, förutsatt, att jag tryggar personen att jag uppskattar förtroendet och att jag hjälper till att normalisera.

Normaliserande innebär att förklara att det är normalt att tänka så när man mår dåligt, men att våga berätta är en början på en ny väg där man söker stöd från sin omgivning.

Om jag själv mår dåligt och tänker på självmord vad skall jag göra då?

– Våga be om hjälp på samma sätt som om du har så ont i kroppen att du behöver söka hjälp. Lita på att det finns personer som lika självklart vill stödja dig oavsett om du har ont i kroppen eller knoppen.

 

Hit kan du vända dig angående självmord och psykisk ohälsa.

 

30 liv i veckan har premiär den 20 april klockan 21.00 i SVT1 och SVT Play.

Fakta om självmord:

  • Sedan 1980 har självmordstalet i Sverige sjunkit för samtliga åldersgrupper utom bland unga i åldern 15-24 år. Självmordsrisken ökar även bland äldre män över 80 år.  
  • 1554 personer tog sina liv i Sverige under 2015. Det är cirka 30 liv i veckan. Av de som tar sitt liv är cirka 70 procent män och 30 procent kvinnor. Bland män 15-44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. 
  • Forskning visar att det inte är farligt att prata om självmord. Genom att fråga, prata, berätta om andra lösningar och slussa vidare till hjälp kan du bidra till att förhindra att någon tar sitt liv.

Källor: www.mind.se, www.1177.se, www.ki.se, WHO, Suicidzero och NASP(Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).