Professor Putnam: ”Kulturella skillnader gör människor obekväma”

Soran Ismail

Soran intervjuar en man som har kallats världens mest inflytelserika statsvetare. Professor Putnam har unika kunskaper på området om hur olika människor ska kunna klara att leva ihop.

Soran menar att det är som att vi svenskar visar upp en tolerant fasad, men under den finns oro och misstänksamhet mot främmande folk. Men det är ju bara att vara ärlig, säger Soran och fortsätter.
– Jag gillar lika, min genrösa självbild är inte sann. Men vårt samhälle består ju av människor av olika ursprung, utseende och kultur, så hur ska vi klara att leva ihop?

Soran ringer upp Professor Robert Putnam vid Harvards universitet, som har forskat på vårt beteende inför mångfald.

– I korta drag gör kulturella skillnader många människor obekväma, desto mer etnisk mångfald det är i ett område desto mindre litar folk på varandra, säger Professor Putnam.

Så varför ska vi ens ha mångfald då?

– Det är så att mångfald i sig är mycket produktivt, därför är det värt att försöka rätta sig efter den. Detta är komplicerat eftersom det kräver att man skapar en ny nationell identitet, som inte är rotad i historiska och etniska rötter, utan i samtida delade värderingar.

Soran sammanfattar samtalet med professor Putnam. Mångfalden kräver tålamod och om vi vill att den ska fungera behöver vi lära oss att acceptera olika och jobba aktivt med att förändra värderingar i samhället. Det är en gigantisk utmaning, för det handlar om starka krafter som tar tid att rå på, där vissa människor är mer utsatta än andra och uppfattas som mindre värda.

Absolut Svensk – avsnitt tre torsdag 3 december 21.00 i SVT1 och SVT Play