Inget S-besked om vårdvinster

Partiledaren ger inga besked om Socialdemokraterna vill förbjuda vinster i välfärden.

Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven ger fortfarande inga besked om han vill förbjuda vinster i vården eller andra delar av välfärdssektorn, något som bland andra LO kräver.

I en bandad intervju med Anna Hedenmo i SVT:s Agenda säger han att det är genom kvalitetskrav som vården ska styras.

-Vi måste ha en kvalitet som begränsar vinsterna. Det gäller till exempel personaltäthet och hur lokalerna används.

-Det ska vara den absolut högsta kvaliteten oavsett om vården är i offentlig eller privat regi, säger Stefan Löfven.

Enligt Löfven skulle ett förbud mot vinster vara detsamma som att säga att man inte får ha något ekonomiskt överskott i verksamheten.

-Man kan ha överskott i verksamheten och det är ändå bra kvalitet, säger han.

Kommunerna ska bestämma

På frågan om han accepterar att överskottet tas ut från verksamheten – under förutsättning att kvalitetskraven är uppfyllda - ger S-ledaren inget direkt svar. Han hänvisar till att partiet fortfarande håller på att utreda frågan.

Löfven sade också att det är mycket viktigt att kommunerna får bestämma om de vill ha privata företag som driver vårdinrättningar eller skolor. Men kommunalt inflytande är inte tillräckligt.   

-Du måste också säkerställa att du har samma personaltäthet, sade Löfven och påpekade att lärartäteheten i allmänhet är lägre i privata skolor än i kommunala.

-Men det finns också ideella utförare, som är privata, som har högre lärartäthet.

"50 sätt att kringgå"

Löfven hänvisade flera gånger till att partiet i höst kommer med besked i frågan om vinster i välfärden men sade att det finns ”50 olika sätt” för ett företag att kringgå ett förbud mot vinster.

-Men vi har redan lämnat besked om att vi vill öka det kommunala inflytandet, ha högre kvalitetskrav och betydligt bättre uppföljning. Och man ska ha möjlighet att stänga privata skolor som inte sköter sig.

Agenda kan ses här i efterhand.