Billström har inga råd till flyktingar som riskerar livet

Migrationsminister Tobias Billström gästade Agenda för att tala om människorna som flyr från kriget i Syrien. Han menar att Sveriges system fungerar, men att andra länder måste ta sitt ansvar. – Då skulle fler människor kunna få en snabb och human väg från det här helvetet, säger han.

Tobias Billström fick se det skakande reportaget i Agenda om den syriska flyktingen Suha Omar Ali som förlorade tre av sina döttrar när hon försökte fly med sina barn till Europa från Egypten. På frågan vad han har för råd till Suha hade han inget direkt svar.

– Något direkt råd är väldigt svårt att ge, svarade han.

Enligt Billström måste fler av EU:s medlemstater börja använda sig av det system med kvotflyktingar som finns i världen och som funnits sedan andra världskrigets slut.

– För närvarande är det bara 13 av EU-länderna som använder sig av systemet, sade han.

Human väg från helvetet

– Om fler länder gjorde så skulle fler människor kunna få en snabb och human väg från det här helvetet bortom människosmugglarnas klor.

Migrationsministern underströk att det ytterst är kriget i Syrien som gjort att Suha Omar Ali hamnat i en så fruktansvärd situation.

Som europeisk politiker känner Billström dock ett visst ansvar.

– Jag känner ett mycket stort ansvar att vi ser till att vi har väl fungerande system för asylmottagning och asylprövning. Sverige har ju det och är en destination för många människor, sade Tobias Billström och hänvisade till reportaget om Suha Omar Ali.