Björklund och Sjöstedt överens om ryska hotet

Jan Björklund (FP) och Jonas Sjöstedt (V) brukar inte vara överens om mycket, men när det kommer till Rysslands agerande i Europa och hotet i Östersjön, så var konfliktytorna påfallande få.

Folkpartiledaren Jan Björklund (FP) fick frågan vad han tror att marinen sökt efter under sin underrättelseoperation i Stockholms skärgård:

– Ja, det vet vi ju inte med säkerhet, men försvaret skulle inte ha dragit igång en sådan här omfattande operation utan väldigt starka indikationer. Det intressanta är inte den här enstaka kränkningen, utan att vi under flera år har upplevt omfattande kränkningar som inte sker av misstag utan som är avsiktliga och provokativa av Ryssland i östersjöområdet, sade han.

Jonas Sjöstedt (V) sade sig i grunden dela Jan Björklunds analys, och tillade att det har funnits god grund för fösvarets insats:

– Man har ju inte haft tillräckligt med bevis för att peka ut en främmande makt, och de tycker jag man ska vara väldigt noga med. Man ska ha på fötterna om man går ut och anklagar någon. Jag tror det är oklokt av oss att spekulera när vi vet mindre än försvarsmakten vet, sade han men tillade att han håller med Jan Björklund om att det nu syns ett mer offensivt mönster från Ryssland.

”Förkastligt agerande”

Sjöstedt konstaterade också att Ryssland uppträtt mer offensivt mot Nordamerika och skrädde inte orden om landets agerande i Ukraina:

– Vi ser det här helt förkastliga agerandet mot Ukraina där man har annekterat Krim och där man understödjer de här väpnade aktiviteterna, sade han.

På frågan om Jonas Sjöstedt håller med den lettiske utrikesministern, som också intervjuades i Agenda, om att det nu är en helt ny säkerhetspolitisk situation i Östersjön, svarade Sjöstedt:

– Ja, det är en allvarligare situation. Samtidigt är det viktigt när man ser på säkerhetspolitik att man gör långsiktiga och lugna bedömningar och ser vad som behöver göras under lång tid framöver. Ryssland har agerat så här mot sina grannstater under ganska lång tid konstaterade Sjöstedt.

Extremerna överens

Vänsterpartiet och Folkpartiet brukar sällan tycka lika om något, men när det gäller försvaret och hur man ska tänka kring den försämrade säkerhetssituationen i Östersjön, tycktes de båda vara mycket överens.

Jan Björklund fick frågan om hur han ser på den lettiske utrikesministerns analys av att det inte finns något direkt hot från Ryssland mot Lettland.

– Nej, så är det ju. Det är bara det att när hotet uppstår så kan det bli en ganska snabb situation och det är precis som Jonas Sjöstedt säger att man måste tänka långsiktigt. Alla som äger ett hus har en brandförsäkring. Risken att det ska börja brinna är ju väldigt liten och egentligen är ju pengarna kastade i sjön för de flesta, men vi har den ändå. Om det händer är följden så katastrofal och det är för sent att teckna försäkringen när det börjar brinna och det är på samma sätt med ett militärt försvar, sade Björklund och konstaterade att Sverige rustat ner försvaret alldeles för mycket både under hans egen tid i regeringen och under tidigare regeringar

Jonas Sjöstedt konstaterade att de båda nog också är överens om att något slags återinförande av värnplikten behövs för att få en bra personalförsörjning och ett ”folkförsvar”.

”Märklig beskrivning” att EU flyttar fram positionerna

På frågan om man inte kan förstå den ryska bilden av situationen i Europa där EU ses som en motståndare, sade Björklund:

– Jag tycker det är en märklig beskrivning att EU flyttar fram positionerna. Ukrainas folk vill ju själva ha en EU-anslutning vilket ju inte minst valet i dag visar. Det är en viktig signal som EU och Sverige nu ska sända att den dagen Ukraina är redo så ska Ukraina vara välkomna, sade han.

På frågan om man bör prioritera dialog framför att rusta när det gäller hanterandet av Ryssland, svarade Jonas Sjöstedt:

– Sanktionerna mot Ryssland var helt rätt. Det man gjorde i Ukraina måste få efterräkningar. Och jag tycker också man borde strypt vapenexporten till ryssland mycket tidigare. Men sedan måste vi fundera på hur vi ska få en fredlig samvaro med dialog och nedrustning. Att vara fast mot ryske presidenten Valdimir Putin är helt nödvändigt, men på längre sikt vill vi ju ha en god grannsämja. Och här skiljer nog jag och Jan Björklund oss åt på allvar, för om Sverige går med i Nato, så kommer Finland också att gå med, och då tror jag vi ökar spänningen i vår del av Europa, sade Sjöstedt.

Jan Björklund hann inte replikera men partiet är en förespråkare av ett svenskt medlemskap i Nato.