Polisen: Vi har inget romskt register

Skånepolisens chefsjurist Monica Nebelius debatterade i SVT:s Agenda med DN:s chefredaktör Peter Wolodarski om registret över romer. Enligt DN är det romska den röda tråden i registret, men Nebelius nekar. – Vi har inget romskt register. Det är en tankekonstruktion som skapats av Dagens Nyheter.

– Vi för inte register efter etnicitet. Det förekommer överhuvudtaget inte hos polismyndigheten, sa Nebelius som hävdade att registret uteslutande är upprättat på kriminalitet.

– Vi har en uppgiftssamling i en analysfil som är baserad på kriminalitet precis som alla andra register som polisen för, tillade hon.

”Relevant och rimligt”

Monica Nebelius sade också att Skånepolisen i onsdags redovisade omständigheterna kring uppgiftssamlingen till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Enligt Monica Nebelius är registret ”relevant och rimligt” trots att bara ungefär hälften av de 1.200 personer i registret, som Skånepolisen kontrollerat, har begåttt brott eller varit misstänkta för att ha begått brott.

– Vi har inte registrerat romer som Dagens Nyheter påstår.

”Det romska är den röda tråden”

Peter Wolodarski avvisade påståendena från Monica Nebelius.

Han påpekade att Dagens Nyheter i detta fall har tillgång till grundmaterialet. Oftast måste man inom journalisitiken förlita sig på muntliga källor och vad olika personer påstår.

– Vi är i den unika situationen att vi har tillgång till själva källmaterialet, det stora registret, sade han.

– Det står helt klart att den röda tråden är det romska och anknytningen till romer.

Enligt Peter Wolodarski är de allra flesta i registret inte dömda eller misstänkta för något brott.