Försvarsexpert: ”Enorma brister i Sveriges försvarskapacitet”

Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan

Försvarsexperterna Tomas Ries och Annika Nordgren Christensen har olika bild av vad Sverige måste göra.

I Agenda möttes Tomas Ries från Försvarshögskolan och försvarsdebattören Annika Nordgren Christensen som under sin tid som miljöpartistisk politiker har medverkat till många av de beslut som innebar att det svenska försvaret kraftigt bantades. I dag är de överens om det skärpta säkerhetspolitiska läget, men drar delvis olika slutsatser.

”Europa på väg åt fel håll”

Tomas Ries på Försvarshögskolan konstaterar att Europa tycks vara på väg åt fel håll och på frågan om vad som nu behövs i det svenska försvaret säger han:

– Problemet är ju nu att det finns så enorma brister i Sveriges försvarskapacitet. Det handlar om att kunna säkra Sveriges territorium och det andra är att kunna hantera kriser som kan uppstå i vårt närområde, i Östersjön och i de baltiska länderna där man nu har en väldigt begränsad kapacitet att säkra Sveriges intressen.

Annika Nordgren Christensen argumenterar inte mot att försvaret kan behöva stärkas, men tror samtidigt att risken är stor att Sverige spelar Moskva i händerna:

– Det finns en risk att vi gör precis som Moskva vill. Man har absolut inget emot ett starkt nationellt svensk försvar eftersom man inte planerar någon invasion av Sverige på det sättet. Vi är läskigare att ha att göra med om vi är oförutsägbara. Om vi skulle säga att ”Nu utreder vi Nato eller det svensk-finska samarbetet skarpt även i krigstid, nu startar vi radiosändningar som handlar om den ryska korruptionen”, säger hon.

Hon är också starkt kritisk till dagens debattartikel i Svenska Dagbladet där utrikesminister Margot Wallström (S) talar om den svenska rädslan för Ryssland:

– Det är jättebra tycker Moskva, för då har man ju lyckats och då bekräftar vi den självbilden man har, säger hon.

Internationella insatser mot självförsvar

I Agenda ville försvarsminister Peter Hultqvist inte ställa internationella insatser mot försvaret av det svenska territoriet, men Tomas Ries säger att det är precis vad det nu kokar ner till:

– Om man är fattig så måste man prioritera och man måste prioritera bort. Och Sveriges försvarsmakt är fattig och där har vi problemet. Och nu när Ryssland börjar framstå som farligt och besvärligt, så måste man fråga sig vad Sveriges viktigaste intresse är. Sveriges viktigaste uppgift är att säkra territoriet och ha en regional krishanteringsförmåga, säger han.

Annika Nordengren Christensen varnar för att skära ner på satsningarna på modern teknik till förmån för att öka numerären i Försvarsmakten. På frågan om vad Försvarsmakten behöver konkret, så skrattar Tomas Ries och konstaterar att det inte går att räkna upp på trettio sekunder:

– Det är så mycket som krävs och det är problemet. Det är för mycket att räkna upp här, säger han.