Hårdare lagar mot ryska aktivister

Poliser ingriper mot demonstranter i Moskva i maj 2012
Poliser ingriper mot demonstranter i Moskva i maj 2012

Sedan Vladimir Putin återinstallerades som president i Ryssland för drygt ett år sedan har nya lagar införts som begränsar mötesfrihet och politisk aktivitet. – Han verkar vilja ha ett mer isolerat Ryssland, i varje fall när det gäller mänskliga rättigheter, säger Benedicte Berner på organisationen Civil Rights Defenders till Agenda.

Flera nya lagar eller ändringar av äldre lagar har kommit under kort tid, säger hon.

– Det tog bara fem, sex månader för att få igenom lagarna och det blev i stort sett ingen diskussion. Den ryska duman är ju inget vanligt parlament, utan lyder i praktiken under Putins parti Enade Ryssland.

Hårda begränsningar för demonstrationer

En ny lag reglerar demonstrationer och har gjort det mycket svårare att arrangera en demonstration, säger Benedicte Berner.

– Organisatörerna måste i förväg ange hur många som beräknas delta i en demonstration och kan bli bötfällda om antalet blir större. Därtill begränsas områden där demonstrationer kan arrangeras. Även om man noga följer dessa regler förbjuder myndigheterna ofta protestdemonstrationer med olika formella svepskäl eller också anvisar man områden dit det är svårt att komma. Det gör att de som vill protestera nästan tvingas att bryta mot förbuden, vilket kan leda till väldigt höga böter.

– Innan lagen infördes var böterna maximum 165 dollar per person, nu kan de gå upp till 9.000 dollar och då ska man veta att en rysk genomsnittslön är omkring 900 dollar i månaden, säger hon.

”Ska skrämmas från att demonstrera”

– Dessutom, om en person mer än två gånger fällts för att ha brutit mot de nya reglerna förbjuds han eller hon att organisera någon mer demonstration. Det är en väldigt stor begränsning av en viktig mänsklig rättighet, mötesfriheten. Människor ska skrämmas från att demonstrera.

En orsak är, enligt Benedicte Berner, att Putin blivit rädd för vad som tidigare skett i grannländer som Ukraina och Georgien och senare även i Mellanöstern där stora folkliga demonstrationer drivit fram maktväxling.

– Han vill sitta kvar vid makten och några politiska reformer som ändrar det auktoritära styret vill han absolut inte ha, konstaterar hon.

Organisationer blir ”agenter”

En annan lag som tillkommit är den som tvingar alla politiskt verksamma oberoende organisationer i Ryssland och som får pengar från utlandet att registrera sig som ”utländska agenter”.

– Tanken är att utländskt inflytande ska associeras med spioneri och föra människors tankar till kalla kriget, säger Benedicte Berner.

– Lagen gör det dagliga arbetet mycket mer komplicerat för organisationerna och den är väldigt långtgående. Organisationerna måste lämna detaljerad information om finansiering och verksamhet. Det har varit inspektioner hos organisationer som Franska institutet, Brittiska institutet och Nordiska rådet. Vi vet inte var gränsen går, säger Benedicte Berner.

Även Civil Rights Defenders själva, där Benedicte Berner är vice ordförande, har märkt av den nya lagen.

– Vi har inget kontor i Ryssland men har många kontakter där. Vi jobbar också mycket i Kaukasus och Tjetjenien, något som gör det hela ännu känsligare. Även människor vi samarbetar med drabbas.

Vägrar registrera sig

Hon säger att många ryska organisationer har enats om att inte registrera sig.

– Vi vet inte hur länge de kan fortsätta med det. Men vad ska de göra om de inte kan få ekonomiskt stöd från utlandet? säger hon. Ryska staten motarbetar dem och privata ryska donatorer tvekar därför att hjälpa dem.

Ytterligare en lagändring på senare tid har påverkat medierna i Ryssland. Den handlar om förtal, säger Benedicte Berner.

– Tidigare hade förtal avkriminaliserats, men nu finns en lag som på nytt gör förtal brottsligt. Problemet är själva begreppet förtal, det går att få in vad man vill i det. Förtal kan vara att kritisera Putin eller en myndighet. Allt beror på vad man skriver och om vem.

Lag om förtal ökar självcensur

– Det här lägger ett stort lock på yttrandefriheten och ökar självcensuren i medierna. Vissa medier står ännu emot, men deras arbete har blivit svårare och farligare. Det skapas en atmosfär där journalister blir rädda. När man har familj och barn, hur mycket hjälte orkar man vara? undrar Benedicte Berner.

Hon nämner också en annan lag, som gäller förräderi, där definitionen för vad som är förräderi har breddats.

Intervju kan vara ”förräderi”

– Det innebär till exempel att om man stödjer något som anses vara förräderi, kan man få fängelse i upp till 20 år. Om till exempel en journalist vill intervjua någon i Tjetjenien, som betraktas som terrorist, kan intervjun ses som ett stöd till terrorism. Ju bredare definitionen av förräderi är, desto lättare att ingripa.

Vad vill då Vladimir Putin uppnå på lite sikt med alla de nya lagarna?

– Han vill ha en återgång till isolering av Ryssland, i varje fall vad gäller mänskliga rättigheter. Han vill inte ha någon utländsk inblandning. Han vill skrämma människor från att delta i demonstrationer och han vill skrämma aktivister.

Se reportage om rättegångar mot demonstranter i Ryssland i Agenda söndag 2 juni kl 21.15 i SVT2. Benedicte Berner är gäst i studion.