"Lärarna måste få undervisa"

– Lärarna behöver tid och kraft till själva undervisningen. Det sade skolverkets generaldirektör Anna Ekström när hon intervjuades om den dåliga läsförståelsen bland svenska elever.

– Vi behöver lärare som undervisar och som får chans att planera och genomföra på ett bra sätt, sade hon.

Siffrorna över den dåliga läsförståelsen bland svenska elever är mycket uppseendeväckande. Och de blir ännu mera uppseendeväckande om man ser till skillnaden mellan pojkar och flickor, menade generaldirektören.

– Tio procent av flickorna i årskurs nio och så mycket som 25 procent av pojkarna, det vill säga var fjärde pojke har problem med läsningen, sade Anna Ekström.

Klassfråga

– Att läsa eller inte läsa är en klassfråga, säger författaren Martin Widmark, som nu ägnar all sin tid åt ett projekt som ska lära eleverna förstå vad de läser.

Se inslag med Martin Widmark här!