Lena Ek: Industrin investerar fel

Miljöminister Lena Ek är bekymrad över att handeln med utsläppsrätter inte fungerar.

– Det är väldigt bekymmersamt, sade miljöminister Lena Ek om klimatarbetet inom EU när hon intervjuades i söndagens Agenda.

– Forskningsrapporterna säger att situationen hela tiden blir värre.

Hon sade också att det i det ”vanliga samhället” kommer nya regler med standardiseringar och miljökrav.

– Men när det gäller industrin är det väldigt bekymmersamt. Det är där vi har de stora utsläppen.

– Handeln med utsläppsrätter fungerar inte. När priset på utsläppsrätterna sjunker investerar insustrin i fel saker. Då är risken att vi blir stående i Europa med en industri som jobbar med gammal teknik.

Lena Ek underströk att klimatmålen ligger fast, bland annat att Sverige ska vara klimatneutralt år 2050.

– Det här innebär att det blir jättedyrt på slutet, sade miljöministern.

Hoppas de ändrar sig

Lena Ek hoppas att de svenska ledamöter i Europaparlamentet, som röstade mot förslaget att tillfälligt strypa tillförseln av ännu fler utsläppsrätter för att få upp priset, ändrar sig när det går till en andra behandling av frågan.

– Det är väldigt beklämmande, sade hon om de moderater i parlamentet som röstade mot förslaget som stöds av bland andra EU-kommissionen och den svenska regeringen.