”Oroande att yngre är mer sjuka”

Arlene Larsson är en av många unga kvinnor i Sverige som blivit sjukskriven. Reportage i Agenda.
Arlene Larsson är en av många unga kvinnor i Sverige som blivit sjukskriven. Reportage i Agenda.

Antalet sjukskrivningar i Sverige ökar, framför allt bland yngre. – Det är oroande eftersom de ska svara för samhällets försörjning framöver, säger Lars Hjalmarsson, vd på Sveriges Företagshälsor.

– Det är väldigt beklämmande för man vill gärna tro att den yngre delen av befolkningen har en bättre hälsa än den äldre, säger Lars Hjalmarsson, vd på Sveriges Företagshälsor som har gjort undersökningen, och fortsätter:

– Det är väldigt oroande för det är de som ska svara för samhällets försörjning framöver. Om det fortsätter kommer vi att ha ett ganska otäckt läge där den äldre, pigga befolkningen går i pension och den yngre går hem till sjuksängen.

Ett stressigt arbetsliv med osäkra anställningsformer. De yngre får det allt kämpigare på jobbet. Enligt en undersökning från företagshälsovårdens branchorganisation som Agenda tagit del av var hela åtta av tio kvinnor under 40 år sjukskrivna någon gång under senaste året.

80 samtal om dagen inte nog

Arlene Larsson berättar om när hon blev sjukskriven:

– Jag jobbade som supporttekniker på ett it–företag och tog emot uppemot 80 samtal per dag. Till slut blev det ohållbart när jag fick veta att de nya cheferna tyckte att det skulle komma in fler samtal och vi skulle svara på fler mejl med kundernas problem.

Stressen och pressen blev till slut för stor och sjukskrivningen den enda utvägen.

– Efter ett tag kom jag tillbaka till arbetslivet men det var alldeles för tidigt. Så jag blev sjukskriven igen, säger Arlene Larsson.

Hennes berättelse är ganska typisk. Enligt den nya undersökningen är det just de unga och framför allt kvinnorna som i allt högre utsträckning är sjuka.

Svårt för unga att etablera sig

Det finns inga entydiga svar på hur det kommer sig att fler unga än tidigare blir sjukskrivna, men på Försäkringskassan har man sina teorier:

– Det är svårare för många att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetena ställer helt andra krav i dag än tidigare, säger Jan Larsson, enhetschef på Försäkringskassan.

Under flera år i mitten av 2000–talet sjönk antalet sjukfall, men de senaste tre åren har kurvan börjat stiga igen och det är framför allt de korta sjukskrivningarna, under ett halvår, som blir fler.

– Att sjuktalen ökar och att vi får framför allt en ökad korttidssjukfrånvaro är naturligtvis något som är väldigt angeläget för alla möjliga berörda att ta på största allvar. Inte minst handlar det om att psykisk ohälsa ökar och man bör verkligen ta sig en funderare på vad det kan bero på, säger Jan Larsson, enhetschef på Försäkringskassan.

Kände sig inte uppmuntrad

Men stress behöver inte bara bero på att man har för mycket att göra.

– Anledningen till att jag blev sjuk av stress var egentligen inte att kraven på mig var för höga. Utan jag upplevde att mina ambitioner och min kompetens fick inte plats i den lilla lådan, säger Pernilla Alexandersson.

Det är sju år sedan Pernilla gick in i väggen. Nu har hon skrivit en bok och föreläser hon om vad som hände. För hennes del var det alltså inte för högt ställda krav som gjorde henne sjuk utan det var snarare tvärtom. Hon hade massor av energi och idéer som arbetsledningen inte uppmuntrade.

– Jag ville visa vad jag går för, jag ville påverka och skapa förändring. Jag ville mer än vad jag fick och det berodde enligt min åsikt väldigt mycket dels på att jag var ung, dels att jag var kvinna, säger hon.

”Tidigare insatser kunde ge färre sjuka”

Mycket politisk kraft har riktat in sig på de långtidssjukskrivna. Sveriges Företagshälsor tycker att satsningarna varit för ensidiga.

– Vi har inte sett så mycket av de här tidiga satsningarna, utan vi har sett satsningar på när man redan är sjuk. Man har satsat på sjukskrivningsmiljard, rehabiliteringsmiljard och kömiljard inom hälso– och sjukvården. Det är säkert bra och kan säkert behövas. Men vi tror att med satsningar i ett tidigt skede så hade något färre människor varit sjuka, säger Lars Hjalmarsson.

Arlene som fortfarande är sjukskriven hoppas snart kunna  börja jobba. Skulle hon hamna i samma stressläge igen så vill hon gärna tro att hon lärt sig något av sina erfarenheter.

– Jag tycker det är viktigt att våga säga ifrån. Att våga ta plats och berätta för sin arbesgivare att det är för mycket stress och för hårt klimat.

Reportage i Agenda söndag 3 november kl 21.15 i SVT2. I studion: Ulf Kristersson (M) socialförsäkringsminister och Irene Wennemo, ledarskribent Dagens Arena. Se programmet direkt på webben här och i efterhand här.