”PPM – den enda säkerhet vi har”

Foto: SVT

Hanna Wagenius, CUF, och Curt Persson, PRO, debatterade pensionerna i Agenda.

– Vi skulle förlora det enda vi säkert vet att vi har om man tog bort PPM, sade Hanna Wagenius, ordförande för Centerns ungdomsförbund i söndagens Agenda.

– Allt annat som vi betalar in går ju till dagens pensionärer, tillade hon.

– Just premiepensionen vet vi att vi sparar till själva. Skulle kommande generationer vara mindre generösa är det den enda säkerhet vi har, sade hon.

Curt Persson vill inte se debatten om PPM och pensionerna som ett generationskrig.

– Vi har aldrig velat ta från de unga. Vi slår vakt om barn och barnbarn, sade han.

Pensionssystemet har en viktig brist, enligt Curt Persson.

– Det underfinansierat. Det behövs mer pengar in i systemet.

– Om man sätter in de 2,5 procent, som vi nu betalar in till PPM - om vi sätter in de pengarna i inkomspensionen då slipper vi den här bromsen som slår till, sade Curt Persson.

Vad är ett stabilt system?

Enligt Pensionsmyndigheten skulle dagens unga förlora över 1.000 kronor per månad om premiepensionen (PPM) slopades.

– Det kan ju också vara så att om vi skapar ett stabilt system så får alla nytta av det, även kommande generationer, sade Curt Persson.

– Det är klart att vi ska ha ett stabilt system men frågan är vad som är ett stabilt system, svarade Hanna Wagenius.

– Jag tror inte att vi får ett stabilt system om vi minskar det sparande som vi har långsiktigt. Jag tycker snarare vi ska öka den delen, sade hon.

”Utvecklingen inte till vår fördel”

– Vi ser att vi går in i en värld där den demografiska utvecklingen inte är till vår fördel, sade CUF-ordföranden.

– Hur kan vi ta ett större ansvar för våra pensioner i framtiden? tillade hon.

Curt Persson återkom till att ett stabilt system är bra för alla.

– Om vi gör dagens system väldigt stabilt - och det gör vi genom att se till att det får de finanser som behövs - då kommer de yngre att ha nytta av det, sade han.

– Att splittra upp det mellan PPM och inkomstpension är inget bra system.

Enligt Hanna Wagenius är det många som oroar sig för sin kommande pension.

– Många jag talar med är oroliga för om det kommer att finnas kvar någonting i de allmänna fonderna, sade hon.

Någonting måste göras

Inom kort börjar förhandlingarna om pensionssystemet mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna.

– Någonting måste göras. Man måste komma fram till en lösning som gör dagens system stabilt, sade Curt Persson.

De två var inte överens om mycket men de tyckte båda det skulle vara bra om pensionärsorganisationerna och de politiska ungdomsförbunden träffades och utbytte åsikter - ett förslag som framfördes av Curt Persson.

Se hela debatten genom att klicka på bilden längst upp i artikeln!