Därför har SD svårt locka kvinnliga väljare

Sverigedemokraternas syn på kvinnor och män stämmer inte överens med vad svenska kvinnor tycker.

Av medlemmarna i Sverigedemokraterna är 20 procent kvinnor. Femton procent av SD:s riksdagsledamöter är kvinnor, närmare bestämt tre av tjugo. Bland väljarna är det dubbelt så många män som kvinnor som sympatiserar med partiet.

Ledningen för Sverigedemokraterna har själv pekat ut det svaga stödet bland kvinnor som ett problem.

Bryr sig om vad andra tänker

Frågan är hur man ska kunna locka fler kvinnor, vilket är nödvändigt för att partiet ska växa ytterligare och något som partiledaren Jimmie Åkesson säger är målet.

Vad beror det på att det fortfarande är betydligt färre kvinnor än män som sympatiserar med SD?

–  Kvinnor bryr sig mera än män om vad andra människor tycker. De röstar inte gärna på partier som många tycker illa om, säger Andrej Kokkonen, statsvetare på Göteborgs universitet som forskar på könsskillnaderna i väljarstöd för invandringskritiska partier.

– När ett parti är väldigt socialt stigmatiserat vågar inte kvinnor rösta på det, säger han .

Kvinnor mindre invandringskritiska

Till det kommer det specifikt nordiska fenomenet, som är extra påtagligt i Sverige, nämligen att kvinnor är mer invandringspositiva än män.

– Kvinnor är mindre kritiska till invandring än män. Det är ett stabilt mönster i Sverige. Det har varit så i 20-30 år, säger Andrej Kokkonen.

När det gäller den låga andelen kvinnor bland de partiaktiva i SD finns det också en annan faktor, påpekar Andrej Kokkonen.

–  Sverigedemokratiska politiker blir oftare hotade än politiker från andra partier och kvinnliga SD-politiker blir proportionellt mer hotade än sina manliga partikamrater. Sex av tio kvinnliga politiker från SD uppger att de blivit hotade.

Andrej Kokkonen hänvisar till undersökningen från Brottsförbyggande rådet (BRÅ) om hot och brott mot politiker.

Ideologin ett dilemma

Det finns ett dilemma för Sverigedemokraterna när partiet vill locka flera kvinnor och därmed växa som parti. Partiets ideologi och samhällssynen är inte i linje med vad de flesta kvinnor tycker.  

Partiet definierar sig numera som socialkonservativt och har konservativa ståndpunkter på många områden. Det gäller abortfrågan, homosexuellas rättigheter med mera.

– De svenska väljarna är bland de mest liberala i världen i sådana här frågor. Och kvinnor tenderar att vara ännu mer liberala än män, säger Andrej Kokkonen.