Unga kvinnor mest sjukskrivna av alla

Sjukfrånvaron är högst bland unga kvinnor. Det visar en ny undersökning som Agenda tagit del av.

Enligt Jobbhälsobarometern 2013 har 80 procent av kvinnorna under 30 år varit borta från jobbet på grund av sjukdom det senaste året. I åldrarna 31–40 år är siffran densamma, medan sjukfrånvaron bland männen är lägre: 75 procent i gruppen upp till 30 år och 71 procent i gruppen 31–40 år.

Högre upp i åldrarna minskar sjukfrånvaron:  I gruppen 41–54 år har 69 procent av kvinnorna varit sjukskrivna någon gång senaste året, för männen är siffran 58 procent. För kvinnor över 55 är siffran 64 procent och för männen 44 procent..

I samtliga åldersgrupper har alltså kvinnor varit hemma från jobbet på grund av sjukdom i högre grad än män.

Uppgifterna finns i Jobbhälsobarometern 2013:1 som är gjord av Sveriges Företagshälsor och som publiceras i början av november. Den bygger på telefonintervjuer med 4.518 personer. Mer fakta om undersökningen längre ner i artikeln.

Färre friska hela året

Jobbhälsobarometern har gjorts årligen sedan 2007. Vid en jämförelse från 2007 till 2013 framkommer att trenden är att antalet helårsfriska – de som inte varit borta en enda dag från jobbet på grund av sjukdom senaste året – minskar i alla åldergrupper.

2007 var 36–37 procent i åldrarna upp till 40 år helårsfriska. 2013 hade den siffran sjunkit till ca 23 procent.

Trenden är densamma i högre åldersgrupper, även om sjukfrånvaron här genomgående är lägre. I gruppen 41–54 år har andelen som inte varit hemma en enda dag från jobbet minskat från ca 47 procent 2007 till ca 36 procent 2013. Bland dem över 55 var andelen helårsfriska 54 procent 2007 och hade 2013 sjunkit till 46 procent.

De yngre har alltså mer sjukfrånvaro än de äldre och skillnaderna i frånvaro har ökat mellan åldrarna.

Det framgår också av undersökningen att fler kvinnor än män tror att de kommer att vara sjukfrånvarande under kommande tolv månader. Störst andel finns även här i gruppen kvinnor under 30, där 80 procent tror att de kommer att vara sjukfrånvarande.

Psykiskt obehag att gå till jobbet

42 procent av kvinnorna under 30 år uppger att de har känt psykiskt obehag över att gå till jobbet det senaste året. I gruppen 31– 40 år är siffran 41 procent.

I gruppen under 30 år har även ganska många män svarat att de känt psykiskt obehag över att gå till jobbet – 39 procent. I gruppen 31–40 år är skillnaden större, här har 26 procent av männen känt psykiskt obehag över att gå till jobbet.

Andelen sjunker bland både män och kvinnor högre upp i åldrarna. Minst andel, 18 procent, finns bland män över 55. Genomgående har kvinnor oftare än män svarat att de känt psykiskt obehag över att gå till jobbet.

Befarar att hälsan ska påverkas

Knappt en tredjedel av kvinnor och män under 30 tror att deras nuvarande arbete kommer att påverka deras hälsa negativt de kommande två åren. I äldre åldergrupper är siffrorna något lägre. Störst skillnad mellan svaren från kvinnor och män finns i den äldsta åldersgruppen, över 55. Här tror bara 15 procent av männen att deras hälsa kommer att påverkas negativt medan 24 procent av kvinnorna tror det.

Reportage i Agenda söndag 3 november kl 21.15 i SVT2. Se programmet direkt på webben här och i efterhand här.