Joakim Bengtsson

Joakim Bengtsson är expert inom keramik, porslin och enklare allmängods.

Joakims intresse för antikviteter väcktes tidigt och han var med sin far på auktioner redan som fyraåring. Sedan 2009 är han expert i Antikrundan.

Antikrundan

Antikvitetsprogram med programledare Anne Lundberg