Att skriva en egenremiss

Om du inte lyckas komma dit du vill med hjälp av din husläkare, kan du pröva att skriva en egenremiss.

När kan det vara aktuellt att skriva en egenremiss?

- Om landstinget du bor i accepterar egenremisser, eller ”egen vårdbegäran”, kan du alltid skriva en sådan. Vår erfarenhet är ändå att det går smidigare att låta din egen husläkare skriva remissen, men om du har bekymmer att nå denne på ett sätt som du vill, kan du lika väl skriva en egen remiss till specialisterna vid sjukhusens mottagningar. När du skriver remissen gäller sedan den nationella vårdgarantin, i Stockholm till och med kortare garantitid.

Vilka regler är det som gäller?

De landsting som accepterar egenremisser skriver uttryckligen att de skall behandlas som vilken läkar-remiss som helst. Även läkare får avslag på en del remisser, om man inte anser det finns medicinska skäl att möta patienten, och det kan förstås hända vid egen remisser också. Det måste alltså framgå av remissen att du behöver specialistvård! Om väntetiden blir längre än vårdgarantin skall vårdgivaren – den du skrivit remissen till – hjälpa dig hitta ett annat sjukhus med kortare väntetid.

Var gäller det?

Det är olika i olika landsting. Man kan ringa till  sjukvårdsupplyningen, eller söka på landstingets hemsidor om man är osäker. Man kan söka på landstingens gemensamma sida 1177.se. Någon lista finns inte vad jag vet. Dessutom är det så att i ett landsting som är positivt till egenremisser som till exempel Region Skåne, vill man ändå att man först frågar kliniken i fråga.

Hur ska man göra?

Skriv ett kort och koncist brev där du också anger personnummer, namn, adress och hur man kan nå dig. Långa berättelser om allt du varit med om underlättar inte för läkaren som bedömer remissen. Normalt är läkarremisser 15-20 rader. Börja med att beskriva kort vem du är, vad du jobbar med, och tidigare viktiga sjukdomar. Sedan vilka besvär som gör att du vill ha specialistbedömning, och vad du har fått för besök och utredning tidigare för de besvären.  Var noga med att motivera varför du söker specialist, och inte menar att du kan få vården hos husläkare. Ta inte heder och ära av primärvården för det, du kan räkna med att dina remisser så småningom kommer din husläkare till del.

Vad kan man göra om reglerna säger att egenremisser ska gälla, men om man får veta att de inte kan ta emot egenremisser i vården?

Då kontaktar man patientnämnden eller vårdgarantinämnden i sitt landsting och berättar vad som hänt.