Att söka vård i andra landsting

Om du inte får den vård du vill ha eller är missnöjd med vården i ditt eget landsting, finns det i vissa fall möjlighet att söka sig till ett annat landsting. Här svarar Hasse Knutsson som jobbar på avdelningen för vård och omsorg på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om vad som gäller.

När har man rätt att söka vård i ett annat landsting?

Man kan alltid söka primärvård var som helst i Sverige. Man har också möjlighet att välja öppen specialistsjukvård (d.v.s. specialistvård där du inte behöver läggas in på sjukhus) på andra ställen i Sverige om man följer hemlandstingets remissregler. Reglerna för hur det går till och när man får göra det, skiljer sig mellan landstingen. Kontakta ditt eget landsting för att ta reda på hur det fungerar hos dig.

Läs Sveriges Kommuner och Landstings remissregler

Man kan också välja behandling i slutenvård vid sjukhus inom länssjukvården eller i öppenvård för specialistsjukvård, om ditt landsting konstaterar att det finns skäl.

När det handlar om dyrare typer av vård, som bl.a. dagkirurgi och slutenvård, måste ofta man först ha ett godkännande från sitt eget landsting. I vissa landsting går det bra att söka öppenvård i ett annat län utan remiss, men ofta kräver vårdgivaren det vid vård som är mer kostnadskrävande.

Finns det några undantag?

Om man har behov av högspecialiserad vård (som kallas rikssjukvård eller regionsjukvård) får man inte själv välja vem man ska gå till. Samma sak gäller när det handlar om personer som får vård enligt lagen om psykiatriskt tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

Har orsaken till att man vill ha vård någon annanstans någon betydelse?

Nej, det har ingen betydelse varför man vill ha vård i ett annat landsting. Det kan handla om att man har stort förtroende för en läkare i en annan del av landet eller att man vill gå till doktorn i samma stad som man har sin sommarstuga, du har samma rättigheter oavsett orsak.

Vad behöver man för att söka vård i ett annat landsting?

När det handlar om dyrare vård, som bland annat dagkirurgi och slutenvård, behövs ett godkännande i förväg av hemlandstinget så att du kan visa upp ett intyg (en betalningsförbindelse) som visar att ditt hemlandsting kommer att stå för kostnaden.

 

 

Arga doktorn

Hjälper patienter rätt i vården