Amerikansk toppgeneral varnar: Ryssland kan blockera Östersjön

Foto: TT
Amerikanska arméns högste chef i Europa, Ben Hodges.

Det är amerikanska arméns högsta chef i Europa, generallöjtnant Ben Hodges, som varnar för den militära kapaciteten i den ryska enklaven Kaliningrad. Han säger att det nu finns tillräcklig militär styrka i Kaliningrad som gör det svårt för USA och de allierade att nå Östersjön i händelse av krig.

Det är första gången en så hög amerikansk militär uttalat sig på det här sättet om den militära kapaciteten i den ryska enklaven Kaliningrad. Han säger att Ryssland har idag vapensystem i Kaliningrad som kan stänga infarten till Östersjön.

– De har kapacitet nog att göra det oerhört svårt för oss att nå in i Östersjön om vi eventuellt och oförutsett skulle behöva göra det, säger Ben Hodges som är amerikanska arméns högste chef i Europa.

Chef över 30 000 soldater

USA:s armé i Europa har 30.000 soldater. Ben Hodges är deras chef. Han säger att Ryssland har flera vapensystem som gör det svårt för USA och de allierade att verka i södra Östersjön om de behöver. Han nämner bland annat det ryska robotsystemet Iskander som kan bära kärnstridsspetsar.

– Kaliningrad är givetvis ryskt territorium, de kan placera vad de än vill ha där. Men det de har där i form av krigsfartyg. De har övat på att placera ut Iskander-robotar där. De har stridsflyg där, sa generallöjtnant Ben Hodges i ett tal i det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon.

Mike Winnerstig som arbetar särskilt med amerikansk säkerhetspolitik på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, säger att det från amerikanskt håll sagts likande saker tidigare, men inte så uttalat om till exempel robotsystemet Iskander.

– Sedan mer än ett halvår har man från amerikanskt håll sagt sådan här saker, men inte på det här sättet. Vi vet inte vilken tillåtelse man fått från Vita huset, säger han.

Kärnvapenrobotar kan nå Sverige

Utplaceringen av Iskander-M som SVT rapporterat om tidigare, är ett led i en tidigare beslutad modernisering av markrobotsystemen som ska vara avslutad nästa år. Processen inleddes redan 2010. Iskander-M är ett hjulgående fordon som kan skjuta robotar med en räckvidd på 450 till 500 kilometer, enligt Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI.

Iskander-M kan bära antingen konventionell stridsdel eller kärnstridsspetsar. Den amerikanska generalen Hodges talar om ryska kärnvapenhot.

– Ryska myndighetsföreträdare har nämnt Danmark som ett mål för kärnvapen. De har talat om Sverige som ett mål för kärnvapen och om Rumänien. Det är ganska oansvarigt att använda ordet ”kärnvapen” på det sättet, säger han.

Uttalandet en signal till Ryssland

Fredrik Westerlund som är Rysslandsexpert och forskningsledare på Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI säger att han inte känner till ryska kärnvapenhot mot Sverige. Däremot nämner han tidigare hot mot bland annat Danmark som blivit uppmärksammade. Med tanke på det säkerhetspolitiska läget runt Östersjön är han bekymrad.

– Med tanke på att Danmark, Finland och de baltiska länderna fått sådana hot och vi har sett ryskt bombflyg flyga an mot Sverige får vi vara beredda på officiellt uttalade kärnvapenhot även mot Sverige, säger han

Mike Winnerstig på FOI säger att det amerikanska uttalandet ska ses som en signal till Ryssland. Samtidigt tror han relationen mellan USA och Ryssland kommer att bli ännu sämre.

– Man vill ge Ryssland en chans ändra beteende. Men min prognos är ändå att det kommer att eskalera, säger han.

Okända ryska militärövningar

Den amerikanske generalen Hodges uttalar sig också om ryska beredskapsövningar som inte annonseras i förväg. Han ser bristen på öppenhet om övningarna som ett hot.

– Det finns inte observatörer där. Vi får reda på dem när de inträffar. Det är ett hot

Han får medhåll av Fredrik Westerlund på FOI. Han säger att metoden tidigare använts av Ryssland för att avleda och dölja insatser utomlands. Ukraina är det senaste exemplet, menar han.

– Det är svårt att förutse vad Ryssland håller på med. Det är svårt att bedöma om det är en beredskapshöjning eller bara en vanlig övning. Genom att genomföra beredskapskontroll i västra Ryssland så drog man uppmärksamhet från ockupationen av Krimhalvön som man precis hade påbörjat, säger han.