Tuff match på klimatmötet – ”ambitionen för låg”

Johan Rockström, professor i miljövetenskap

Efter nattmangling till gryningen återstår fortfarande tre stora knäckfrågor. I eftermiddag väntas en ny avtalsext från det franska ordförandeskapet. – Ramarna till ett avtal finns, men i nuläget är ambitionen för låg, säger Johan Rockström till SVT Nyheter.

Det blev en lång arbetsdag för delegaterna från de 195 FN-länderna. Först 5.30 på torsdagsmorgonen tog förhandlarna en paus.

– Det rör sig framåt, ramarna och målbilden för ett bindande avtal finns där, säger Johan Rockström professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet till SVT Nyheter.  

Men trots nattmanglingen är fortfarande de tre stora stötestenarna kvar:

Finansieringen – vem ska betala och hur mycket.

Differentieringen – hur ska uppdelningen mellan rika och fattiga länder göras.

Långsiktiga målet – ska det vara två grader, som man enats om på tidigare klimatmöten, eller ska man säga under två grader eller till och med sänka det till 1,5 grader.

I målet ska det också finnas en skrivning om hur det fossila ska fasas ut; i vilken takt och när det ska bort, ska det vara till 2050 eller i slutet av seklet.

Klimatlöften utanför avtalet

De klimatlöften som FN-länderna har lämnat in, de så kallade INDC:s, ligger utanför själva det bindande dokumentet, så de kommer inte finnas med i den bindande delen av Parisavtalet.

– Det betyder att till varje COP-möte finns möjlighet att följa upp och revidera ländernas klimatlöften och det tycker jag är en konstruktiv väg framåt, säger Johan Rockström.

– Men det är helt nödvändigt att revideringarna faktiskt görs, för med de löften som finns nu går vi mot tre graders uppvärmning vilket vore en katastrof för mänskligheten.

En uppvärmning på tre grader skulle resultera i ytterligare havsnivåhöjning, problem med livsmedelsförsörjning, fler extrema väderkatastrofer med värmeböljor, torka och översvämningar, enligt klimatforskarna i FN:s klimatpanel IPCC. 

För låg ambition

– Dessutom finns ens stor risk att jorden inte stannar på tre grader, eftersom vi kan få självförstärkande effekter som metanutsläpp från tundran, koldioxiutsläpp från haven och snabba smältande isar som gör att jordens yta blir mörkare och tar upp mer värme från solen, säger Johan Rockström.

– Ambitionsnivån är i nuläget otillräcklig och man behöver mer för att att säkra upp. Mycket är fortfarande en diskussion och det finns risk att man väljer den enklaste och minst ambitiösa vägen och det vore inte acceptabelt, säger Johan Rockström.

Avtal ska det bli

I eftermiddag ska det franska ordförandeskapet presentera ett nytt förslag till avtal, länderna får studera det igen, ge sina kommentarer och sedan sammanträder Pariskommittén ikväll igen.

Inte mycket tyder på att avtalet blir klart till i morgon fredag, då den egentliga mötestiden är slut, utan kommer fortsätta till lördag.

Champagnen får ligga kvar på kylning ett tag till. För ett avtal ska det bli. Det kommer det franska ordförandeskapet se till.