• TIPS TILL DIG

Bianca och Johan gräver
  • Skattjakt!
  • Plantera växter!
  • Nytt boende för djuren!
  • Hitta guld i en bäck!
  • Vad kan finnas på en strand?
  • Vilka stenar finns ute?
  • Vad kan man hitta i en gruva?
  • Vad kan man hitta i en skog?