Binnabánnaš på lulesamiska - Avsnitt 2, Säsong 1
Visas mer än 30 dagar till
 • TIPS TILL DIG

SÄSONG 1
 • 23. Njuobrre
 • 22. Nælljáj låhkåt
 • 21. Alek bájnno
 • 20. Bena
 • 19. Spiedjil
 • 18. Tsabmamstoagos
 • 17. Gieda
 • 16. Tjiehkádallam
 • 15. Guosse
 • 14. Visská bájnno
 • 13. Ietjár
 • 12. Gáhtto
 • 11. Tåhka
 • 10. Ruossaráppes
 • 9. Sitråvnnå
 • 8. Ruopssis bájnno
 • 7. Gahper
 • 6. Bálloaŋa
 • 5. Ruodná bájnno
 • 4. Dájddár
 • 3. Bádneskuorrom
 • 2. Rájddo
 • 1. Giejddet