Binnabánnaš på sydsamiska

 • Bïerne
 • Tjoejehtæjja
 • Gïermese
 • Avsnitt 19
 • Laejpiesnaejrie
 • Treblieskaavhtege
 • Hahkadidh
 • Åeruve
 • Robote
 • Laavkodh
 • Sovhte
 • Tjoejebåaloe
 • Bååhkesjidh
 • Suajatjohpe
 • Snöölke
 • Blåamma
 • Reakedsbiejjie
 • Krokovdilla
 • Tjoejebåaloe
 • Govse
 • Dinosaevrie
 • Aanin daanin
 • Njimkedahke
 • Nieljese ryöknedh
 • Plaaveklaerie
 • Bienje
 • Guelmiedahke
 • Sarhkele stååkedimmie
 • Gïeth
 • Tjïekede stååkedimmie
 • Guessie
 • Viskesklaerie
 • Jïjtjeguvvie
 • Gaahtoe
 • Ruevtie-raajroe
 • Jaevrienaestie
 • Sitrovne
 • Rööpsesklaerie
 • Tjohpe
 • Ballonge
 • Kruanaklaerie
 • Tjiehpiedaejja
 • Baenie
 • Raajroe
 • Tråallerije
Populärt

Populärt

Eftersom du tittat på

Eftersom du tittat på

För de yngsta

För de yngsta

Få koll!

Få koll!

 • Avsnitt 15
 • Avsnitt 14
 • Avsnitt 13
 • Avsnitt 12
 • Avsnitt 11
 • Avsnitt 10
 • Avsnitt 9
 • Avsnitt 8
 • Avsnitt 7
 • Avsnitt 6
 • Avsnitt 5
 • Avsnitt 4
 • Avsnitt 3
 • Vad är inflation?
 • Avsnitt 2
 • Avsnitt 1
 • Konstiga hål i marken?
 • Vad är backrooms?
 • Lilla luskar: Varför gäspar vi?
 • Vi träffar fotbollsproffset Madelen Janogy
 • De återvänder till sitt hem i Irpin
 • Kom på en egen sport!
 • De kommer spela för Sverige i fotbolls-EM
 • Trasiga kläder blir miljöproblem i Ghana
Nytt

Nytt

A-Ö

Fler språk

Fler språk