• TIPS TILL DIG

Hunden Ib
  • Ib gasar på
  • Ib säger god natt till en gris
  • Ib ser något som blinkar
  • Ib hjälper en and
  • Ib matar myrorna
  • Ib släcker brandmannen
  • Ib tänker efter, en gång till.
  • Ib tar av stödhjulen
  • Ib lastar jord