• TIPS TILL DIG

Min ADHD
  • Svårt att sitta still
  • Starka känslor
  • Bildstöd hjälper minnet
  • Koncentration
  • ADD