Om appen Barnkanalen charader

Appen "Barnkanalen Charader": Policy för integritetsskydd

Vi samlar inte in några uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta en enskild person i Barnkanalen Charader. Vi sparar inte heller IP-adresser.

Vilka uppgifter som inte är personuppgifter samlar SVT in och hur kan de komma att användas

Vi samlar in statistik om hur personer använder Barnkanalen Charader för att kunna förbättra tjänsten. Uppgifterna kan inte kopplas till en specifik person.

Cookies

I Barnkanalen Charader används inte cookies.

När lämnar SVT ut din information till tredje part

SVT använder tredje part för insamling och lagring av statistik. Inga individer kan identifieras genom de uppgifter som lagras.

Integritetsfrågor

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter på denna policy för integritetsskydd. Skicka e-post till kontakt@svt.se.

The app "Barnkanalen Charader": Privacy Policy

In ”Barnkanalen Charader” we do not collect any information that could be used to identify or contact any single individual. Neither do we collect IP- addresses.

What information, that is not personal, do SVT collect and how we might use them

We collect statistics on how individuals use ”Barnkanalen Charader” for beeing able to continuously improve the service. The information can not be tracked to any single individual.

Cookies

”Barnkanalen Charader” do not use cookies

When SVT deliver information to third Party

SVT use third Part to collect and store statistics. No single individual can be identified via the stored information.

Privacy issues

If you have any questions or concerns about SVT's Privacy Policy feel free to contact us. Send email to kontakt@svt.se.