Länk till Mixat

Om appen Mixat

Mixat - få koll på vad som händer!

Mixat är Barnkanalens app för barn i mellanstadieåldern. Innehållet riktar sig till barn som vill ha koll - både på omvärlden och på det som är nära en själv. Barnen får också själva tycka till om och påverka innehållet.

I Mixat får barnen:

  • Få nyheter från Sverige och världen
  • Diskutera dilemman och snackisar
  • Chatta med kändisar
  • Rösta och tyck till
  • Se vad andra tycker
  • Få uppdateringar direkt

Mixat är en gratisapp som finns där andra appar finns. Mixat innehåller inga köp inuti appen (inga in-app purchases). Din mobiloperatör tar dock betalt som vanligt för nedladdad mängd data när du surfar via mobilnätet. Kontakta din mobiloperatör om du vill veta mer om det.

Appen ”Mixat": Policy för integritetsskydd

Vi samlar inte in några uppgifter som kan användas för att identifiera eller kontakta en enskild person i Mixat-appen.

Vilka uppgifter som inte är personuppgifter samlar SVT in och hur kan de komma att användas?

Här kan du läsa om hur SVT behandlar personuppgifter.

Vi samlar in statistik om hur personer använder Mixat för att kunna förbättra tjänsten. Bland annat sparar vi information om vilka program som spelas. Uppgifterna kan inte kopplas till en specifik person.

När lämnar SVT ut din information till tredje part?

SVT använder tredje part för insamling och lagring av statistik. Inga individer kan identifieras genom de uppgifter som lagras.

Integritetsfrågor

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter på denna policy för integritetsskydd. Skicka e-post till kontakt@svt.se.

Ansvarig utgivare

Eva Landahl, ansvarig utgivare Lilla aktuellt

Johanna Gårdare, ansvarig utgivare Random MIX

The app ”Mixat": Privacy Policy

In ”Mixat” we do not collect any information that could be used to identify or contact any single individual.

What information, that is not personal, do SVT collect and how we might use them?

We collect statistics on how individuals use ”Mixat” for beeing able to continuously improve the service. Among other things we collect information on which programmes that are beeing played and how the user interface is beeing used. The information can not be tracked to any single individual.

When SVT deliver information to third Party?

SVT use third Part to collect and store statistics. No single individual can be identified via the stored information.

Privacy issues

If you have any questions or concerns about SVT's Privacy Policy feel free to contact us. Send email kontakt@svt.se.

Publisher

Eva Landahl, responsible publisher Lilla aktuellt 

Johanna Gårdare, responsible publisher Random MIX