Om appen Bolibompa

Appen "Bolibompa": Policy för integritetsskydd

Vi samlar inte in några uppgifter i Bolibompa som kan användas för att identifiera eller kontakta en enskild person.

Vilka uppgifter samlar SVT in och hur kan de komma att användas?

Vi samlar in statistik om hur personer använder Bolibompa för att kunna förbättra tjänsten. Uppgifterna kan inte kopplas till en specifik person.

Cookies

I Bolibompa används inte cookies.

När lämnar SVT ut din information till tredje part?

SVT använder tredje part för insamling och lagring av statistik. Inga individer kan identifieras genom de uppgifter som lagras.

Integritetsfrågor

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter på denna policy för integritetsskydd. Skicka e-post till kontakt@svt.se.

The app "Bolibompa": Privacy Policy

In ”Bolibompa” we do not collect any information that could be used to identify or contact any single individual.

What information do SVT collect and how we might use them?

To be able to continuously improve the service our application collect anonymous user tracking. The information can not be used to track any single individual.

Cookies

”Bolibompa” do not use cookies

When does SVT deliver information to third parties?

SVT use third parties to collect and store statistics. No single individual can be identified via the stored information.

Privacy issues

If you have any questions or concerns about SVT's Privacy Policy feel free to contact us. Send email to kontakt@svt.se.