Carl Bildts relation till USA - här är dokumenten

I SVT-dokumentären om Carl Bildt tas frågan upp om kommunikationen mellan honom och USA under de hemliga regeringsförhandlingarna 1976. Under arbetet med dokumentären om Carl Bildt letade teamet bakom filmen i offentliga arkiv - och hittade korrespondens från 70-talet där Bildt nämns vid namn.

Det handlar om elva telegram under åren 1973-1976. Telegrammen är skickade inom USA:s utrikesförvaltning, främst mellan ambassaden i Stockholm och State Department i Washington.

Martin Jönsson och Björn Tunbäck, som står bakom dokumentären, hittade dokumenten i öppna arkiv i USA - det handlar alltså inte om läckor utan om offentliga handlingar. Här publiceras de dokument där Carl Bildt nämns vid namn. Här följer en sammanfattning av vad telegrammen, som återfinns i spalten till vänster, innehåller:

1) Carl Bildt rekommenderas starkt av ambassaden till ledarskapsstipendium. Lyrisk beskrivning av den unge Bildt. Från 1973-03.

2) Ambassaden i Stockholm skriver till State department om att Carl Bildts väska kommit bort på flyget hem från USA. (1973-08)

3) State department svarar att Bildts väska ska ha skickats med Pan AM den 10 augusti. (1973-08)

4) Rapport om svenska pressreaktioner på en kommunistisk aktion mot en kongress i Oporto. Konstaterar att Bildt och af Ugglas fanns på konferensen. (1975-01)

5) Bildt har kontaktatat ambassaden för att få förslag på unga amerikanska politiker som kan bjudas in till sommarens europeiska studentkonferens i Helsingfors, Finland. Ambassaden anser det viktigt att den amerikanska aktiviteten på detta område upprätthålls. (1975-04)

6) Ambassaden har upptäckt att Carl Bildt har agerat för att få med amerikaner på konferensen, utan att de finska arrangörerna känt till det. Finnarna har dock inget emot att amerikaner medverkar på konferensen. (1975-04)

7) Carl Bildt har informerat ambassaden om att hans europeiska studentorg vill upprätta "institutionella band" med Young Republicans och Young Democrats. Bildt berättar att han redan står i kontakt med Karl Rove, ordförande i republikanernas studentorganisation. (1975-05)

8) Carl Bildt tackar ambassaden för hjälp och stöd. Har bjudit in Karl Rove och McDonough som delegater till konferensen i Finland. (1975-06)

9) Carl Bildt ska resa till Washington DC och delta i en paneldiskussion om US-European relations (1) och ska stanna ytterligare några dagar. Vill ha hjälp med att få träffa tjänstemän som sysslar med Sovjet-frågor på State Department. Ambassaden skriver att de tycker att State department ska hjälpa Bildt. (1975-09)

10) Telegram från State Department i Washington till ambassaden i Stockholm. Ytterligare ett antal ambassader i Europa informeras också.

Det gäller den europeiska ungdomskonferensen i Warszawa i juni. Carl Bildt har sagt att frågan om amerikanskt deltagande vid konferensen har varit uppe och kommer att beslutas vid europeiska demokratiska studentförbundets möten i Köpenhamn och i Haag kommande vecka. (2) State Departement  begär att ambassaden i Stockholm ska debriefa Bildt direkt när han kommer tillbaka och skicka info om dessa konferenser till Washington (3) Departementet har nåtts av information från "other channels" om att Bildt har en plan B: att ta med enskilda amerikaner till Warszawa i västeuropeiska delegationer (om USA inte bjuds in). Om Bildt för fram denna idé, ska han avrådas från detta. Amerikanerna tycker detta är en ovärdig taktik. (1976-05)

11) Carl Bildt rapporterar detaljerat till ambassaden om de pågående hemliga regeringsförhandlingarna efter den borgerliga valsegern 1976. Enligt telegramtexten anförtror Bildt deputy director Woods, att kärnkraftsfrågan är avklarad och att förhandlingarna gått över till att handla om hur den nya regeringen ska se ut. Han redogör detaljerat om olika möjliga kärnkraftskompromisser (1976-10).